Dolnośląski samorząd stawia na sport

Dolnośląski samorząd stawia na sport

Samorząd województwa dolnośląskiego zapowiada postawienie silniejszych akcentów na rozwój sportu w regionie. Pomóc ma w tym nowa strategia rozwoju sportu, którą już rozpoczęto tworzyć. Najistotniejszą nowością w tych zapowiedziach wydaje się przyjęcie, że to mieszkańcy Dolnego Śląska będą decydować O tym, jakie programy i projekty będą priorytetem dla województwa w następnych latach.

Dla naszego regionu na pewno istotna zapowiedzią jest, że składową nowej strategii na pewno będzie realizacja  zaprojektowanych już inwestycji – u nas: budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej i  modernizacja tras narciarskich w Karkonoszach w okolicy Wielkiej Kopy.

Właśnie odbyło się pierwsze z cyklu spotkań wicemarszałek Iwony Krawczyk z przedstawicielami gmin, powiatów, dolnośląskich związków sportowych, uczelni wyższych i z radnymi wojewódzkimi, które dotyczyło opracowania nowych kierunków działań w sporcie.

− Samorząd zrealizował już istotną część przedsięwzięć, które zostały zapisane w strategii rozwoju województwa do roku 2020. Część programów wieloletnich została już zakończona, inna część wymaga analizy i refleksji. Zmieniają się warunki i programy centralne dotyczące współpracy i finansowania sportu. To wszystko powoduje, że istnieje konieczność zaktualizowania zapisów strategii i opracowania nowych kierunków działań – podkreśla wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Komentarze (2)

A co z dolnośląską kulturą?

A co z dolnośląską kulturą?

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.