Kopalnia Turów pomaga powodzianom

W związku z klęską powodzi, która nawiedziła powiat zgorzelecki i niektóre miejscowości powiatu lubańskiego w dniach 7/8.08.br., Zarząd PGE KWB Turów S.A. w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi przeznacza środki finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na bezzwrotne zapomogi losowe.

O zapomogę mogą ubiegać się: pracownicy PGE KWB Turów S.A., emeryci, renciści, członkowie rodzin posiadający rentę rodzinną po byłych pracownikach - poszkodowani w powodzi. Podstawą przyznania zapomogi będzie złożenie stosownego podania w dziale socjalnym PGE KWB Turów S.A.

PGE KWB Turów S.A. przekazała 500 tys. zł w formie darowizny dla Starostwa Powiatowego na pomoc dla poszkodowanych w powodzi.

Od kilku dni przez dwie zmiany brygada remontowa KWB Turów S.A. wraz ze sprzętem pracuje przy porządkowaniu zniszczonej ulicy Turowskiej w Bogatyni. Pracownicy wspomagają mieszkańców przy usuwaniu skutków powodzi.

Trzy jednostki sprzętowe Kopalni Turów pracują od wczesnych godzin porannych do zmroku w rejonie przerwanej zapory na Witce w Niedowie. Są to spycharki TD-20, TD-25 oraz koparka gąsienicowa Caterpillar z długim wysięgnikiem.

Komentarze (2)

Fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem załogi i zarząd nie ma prawa dysponować tymi srodkami. Odpis jest zrobiony i tylko komisja socjalna moze dysponować tymi srodkami. zarząd moze przeznaczyć srodki z własnych funduszy

~Hi ! ..*Lubię takie ~KATASTROFY ..bo *wtedy mam o czym pisać *fajne komentarze ! ~PA.*piipi

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.