Wczoraj ( 20 września) w Legnicy odbył się ingres biskupa legnickiego ks. prof. Andrzeja Siemieniewskiego do katedry św. Piotra i Pawła.

W uroczystości udział wzięli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, metropolita wrocławski abp Józef Kupny oraz księża biskupi z diecezji świdnickiej, zielonogórsko-gorzowskiej i wrocławskiej. Obecny był także bp Włodzimierz Juszczak, pasterz Kościoła greckokatolickiego. W uroczystości wzięli także: bp Waldemar Pytel z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ks. Sławomir Kondraciuk i ks. Lubomir Worchacz z Kościoła prawosławnego. Przybyli także przedstawiciele władz rządowych, parlamentarnych, wojewódzkich i lokalnych. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń kościelnych, i organizacji świeckich, siostry zakonne i wierni.

Uroczystość rozpoczęła się procesją, która wyruszyła z domu parafii katedralnej. W drzwiach katedry Pasterza powitał prepozyt Kapituły Katedralnej i proboszcz ks. Robert Kristman.

Następnie dokument stolicy apostolskiej odczytał kanclerz ks. Józef Lisowski. Uroczystego przekazania pastorału i wprowadzenia na katedrę dokonali abp Salvatore Pennacchio i abp Józef Kupny. Homagium zaś złożyli przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich. Uroczystą homilię podczas Eucharystii wygłosił biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.

W swojej homilii bp Andrzej Siemieniewski zwrócił uwagę na potrzebę budowania jedności, pogłębiania wiary i wsłuchiwanie się w Słowo Boże. Podkreślił rolę parafii jako centrum życia katolickiej wspólnoty wspomaganej przez stowarzyszenia katolickie, wspólnoty eklezjalne oraz ośrodki dzieł charytatywnych. Na zakończenie powtórzył słowa Jana Pawła II: „Abyśmy wszyscy stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego miłości do ludzi”, wygłoszone 25 lat temu w legnickiej katedrze.

Biskup Andrzej Siemieniewski jest po Tadeuszu Rybaku, Stefanie Cichym i Zbigniewie Kiernikowskim czwartym biskupem ustanowionej w 1992 roku diecezji legnickiej. Z wykształcenia jest profesorem nauk teologicznych, doktorem habilitowanym teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz doktorem teologii Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. W latach 2006-2021 był biskupem pomocniczym diecezji wrocławskiej.

FOT. i informacja : diecezja legnicka

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Andrzej Buda

601 566 560

Zgłoś za pomocą formularza.