Na budowie dolnośląskiego odcinka drogi S3 Kamienna Góra – Lubawka pracuje kilkaset osób. Postępy widać gołym okiem. Wykonawca stawia pięć wiaduktów, co jest nie lada wyzwaniem. Obiekty będę liczyły od 435 m do prawie 600 m długości.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że budowa dolnośląskiego odcinka S3 Kamienna Góra-Lubawka jest gotowa w ok. 30 proc.

Rozpoczęły się roboty związane z nasuwaniem czwartego obiektu inżynierskiego – wiaduktu. Na dwóch innych obiektach wykonano już nasunięcie siedmiu segmentów. Dodatkowo zamontowano konstrukcję pomocniczą na ostatnim obiekcie do nasuwania, co pozwoli rozpocząć prace przy jego budowie w najbliższych dniach.

Przy budowie nawierzchni drogi systematycznie wykonywane są kolejne warstwy konstrukcyjne z kruszyw pod masę bitumiczną. Wykonawca prowadzi sukcesywnie roboty ziemne oraz prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie odcinka brzegu rzeki Bystra.

Budowa S3 Kamienna Góra-Lubawka

Odcinek drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia 2020 r. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). 

Umowna wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Alina Gierak

502 499 336

Zgłoś za pomocą formularza.