Ciekawi jesteście, kiedy kierowcom będzie się jeździć wygodniej i bezpieczniej po Dolnym Śląsku? Przeczytajcie raport GDDKiA z przebiegu budowy i modernizacji najważniejszych dróg w regionie.

Sieć dróg krajowych w woj. dolnośląskim liczy obecnie ponad 1300 km, w tym ponad 220 km autostrad i prawie 200 km dróg ekspresowych. Na Dolnym Śląsku trwa obecnie budowa tylko jednej drogi – ekspresowej S3. Równie pilne inwestycje jak modernizacja A4, budowa południowych odcinków S5 i S8 są dopiero przygotowywane.

Naszym celem jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych arterii, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

Obecnie na Dolnym Śląsku w budowie są jedynie trzy odcinki drogi ekspresowej S3.

Budowa S3 Kaźmierzów – Lubin

Na północ od autostrady A4 trwają prace przy budowie ponad 14-kilometrowego odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Wykonawca prowadzi prace na wielu frontach. W zakresie robót drogowych trwa m.in. układanie warstw nawierzchni na trasie głównej, profilowanie skarp i terenów płaskich.

Prace mostowe związane są m.in. z umacnianiem stożków, czyli zabezpieczeniem, by ziemia nie osuwała się z nasypów przy wiaduktach. Na tych ostatnich wykonywane są też dylatacje, czyli łączenia płyt oraz układany jest asfalt. Roboty branżowe dotyczą m.in. montażu stacji transformatorowej na węźle Lubin Północ, wykonywania dojazdów i wyjazdów ze zbiorników retencyjnych czy prac przy kanalizacji deszczowej.

Od kwietnia br. kierowcy mogą już korzystać z przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 331 (DW331). Przebudowa fragmentu tej drogi obejmowała ponad 500-metrowy odcinek trasy, który wchodził w kolizję z budowanym nad nią obiektem inżynierskim. Otwarcie DW331 znacząco wpłynęło na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego w Polkowicach i wyprowadziło częściowo ruch ciężarowy poza miasto.

Od pierwszego lipca br. wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu na węźle Lubin Północ. Kierowcy jadący z Legnicy nie mają możliwości zjazdu z węzła Lubin Północ do Lubina, a wyjazd z miejscowości Szklary Górne i Lubin w kierunku Zielonej Góry jest możliwy poprzez węzeł Lubin Zachód. Zmiana organizacji ruchu podyktowana jest realizacją prac przy dylatacjach, których wykonywanie pod ruchem jest niemożliwe.

Projektowanie i budowa tego odcinka trwa od 2015 r. Powinien być gotowy już w czerwcu 2018 r. Z powodu opóźnień w kwietniu 2019 r. GDDKiA zerwała umowę z wykonawcą i podpisała umowę z nowym. Teraz zgodnie z programem robót, zakończenie budowy i oddanie trasy do ruchu przewidziane jest w listopadzie br. Strona internetowa kontraktu TUTAJ.

S3 Bolków – Lubawka (granica państwa)

W październiku 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy z wykonawcami dwóch fragmentów trasy od Bolkowa do Lubawki o łącznej długości 31,5 km. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale, ma być oddany do ruchu w II połowie 2023 r. Natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki powinien być udostępnimy kierowcom w II połowie 2022 r.

S3 Bolków – Kamienna Góra Północ

W ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny.

Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe. Jeden będzie miał ok. 2300 m długości i będzie między miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice. Drugi o długości ok. 320 m kopany jest niedaleko miejscowości Gostków.

Ponadto na tym odcinku stanie 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść dla zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg ma być odpowiednio przebudowana. Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej oraz budowy tuneli.

Tunele drogowe na S3

Od grudnia 2020 r. trwa drążenie dłuższego tunelu drogowego TS-26, który przebija pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich. Do 5 lipca br. od południowej strony wydrążono: w nawie wschodniej ok. 745 m metrów tunelu, a w nawie zachodniej ok. 708 metrów. Od marca br. trwa także drążenie tego tunelu od strony północnej, gdzie wydrążono w nawie wschodniej ok. 180 metrów kaloty (górna część tunelu) i w nawie zachodniej ok. 130 m kaloty.

Krótszy tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany jest wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonana będzie żelbetowa konstrukcja tunelu o długości 320 m. Zakończono prace wykopowe przy tunelu oraz zabezpieczenie skarp. Obecnie będą realizowane roboty przy wstępnym betonowaniu.

S3 Kamienna Góra – Lubawka (granica państwa)

Odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km. Powstaną tam dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia 2020 r.

W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ i Południe oraz Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

W ostatnim tygodniu na terenie budowy pracowało ok. 250 maszyn takich jak: koparki, spycharki, wozidła, cementowozy itp. oraz ok. 790 osób. W ramach robót mostowych trwa zbrojenie fundamentów, podpór oraz przyczółków i ustroju nośnego wiaduktów. W maju br. rozpoczęły się prace przy nasuwaniu płyt, po których będą jeździć auta.

Wiadukty powstają segmentami, które są betonowane za przyczółkiem i gdy są gotowe, przesuwa się je na kolejne podpory. Takie segmenty mają około 25 m i konstrukcję skrzynkową. Po związaniu betonu spręża się je, następnie zwalnia się deskowanie i wysuwa te elementy za pomocą specjalnego układu pras hydraulicznych na łożyskach ślizgowych.

Do pierwszego elementu przytwierdzony jest awanbek (czyli stalowy dziób prowadzący). Jego zadaniem jest przedłużenie nasuwanej konstrukcji, najazd na łożyska znajdujące się na głowicach filarów i opieranie powstającego mostu na kolejnych filarach. Gotowe elementy każdorazowo dobetonowuje się bezpośrednio do elementu poprzedniego. Po wykonaniu wszystkich segmentów, gdy most znajduje się już w ostatecznym swoim położeniu, spręża się dalsze zbrojenie wymagane dla przejęcia pełnego obciążenia.

Budowanie obiektów inżynierskich metodą nasuwania podłużnego jest sporym ułatwieniem, ponieważ przy tej technologii nie ma potrzeby budowy potężnych rusztowań. Zaletą jest ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są prace budowlane oraz ich realizacja niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto obiekt powstaje szybciej, a z powodu jego budowy nie trzeba zamykać innych dróg czy linii kolejowych. Obecnie nasuwane są cztery wiadukty jednocześnie, a w najbliższych dniach ruszą prace na piątym.

W ramach robót drogowych na węzłach Kamienna Góra Północ i Południe, Lubawka oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano ok. 44 tysięcy m sześc. wykopu i ponad 35 tysięcy m sześc. nasypów. Trwa budowa materacy, czyli stabilizacja gruntu odpowiednią mieszanką kruszyw. Wykonywane są podbudowy pomocnicze oraz warstwy mrozoochronne. Prowadzony jest również nadzór środowiskowy i archeologiczny oraz prace geodezyjne. W zakresie robót branżowych trwa przebudowa sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej średniego oraz wysokiego napięcia, gazociągowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, wykonywane są prace melioracyjne.

Budowa drogi ekspresowej S3 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kolejne budowy w przygotowaniu

Na Dolnym Śląsku krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, będące częścią międzynarodowych korytarzy. W ciągu ostatnich latach kierowcy zyskali ponad 120 km nowych dróg ekspresowych S3 i S5.

Obecnie w realizacji jest ok. 50 km drogi ekspresowej, a na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 30 inwestycji. Te planowane zadania to wspomniane wyżej obwodnice miast, modernizacja autostrady A4 oraz budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S5 i drogi ekspresowej S8 (na odcinku Wrocław – Kłodzko).

9 komentarzy

 1. PiS_Bolszewik_Czekista Odpowiedź

  Tu jest Polska Tu jest Polska…a nie Unia Europejska. Nie będzie nam tu pluł w twarz amerykański czy niemiecki podatnik przecież to oczywista oczywistość, że u nas w dobrozmianowym kraju prywiślanym ton przekazu nadaje bratnia Russia Today. Nie wierzysz? To włącz niedowiarku na chwilę tzw. telewizje publiczną należącą do partii Patologia i Smród. Ruski ład ruski wsad w języku polskim.

  • PiS_Bolszewik_Czekista Odpowiedź

   Ten #RuskiRząd ma takie kadry, że straciłby nawet na sprzedaży znalezionego na ulicy złota. Historia kierowcy starego Moravitzkyego który rozłożył pisi program rządu syna krzyworyjca.

   //t.co/8JofjEF2oe

 2. PiS_Bolszewik_Czekista Odpowiedź

  Czy wiecie że czeladnik piekarski Fogiel, został mianowany głównym reżyserem polityki zagranicznej PiSSu? Czyżby za figle z TW Balbiną?

  • PiS_Bolszewik_Czekista Odpowiedź

   LexTVN chwilowo upadł. Siu.śko Kaczynskij wypracuje tam jakieś nowe siu.śki. Musi nasikać pełen novnik.Może mniej cuch.nące chorym moc.zem. No ale jeśli Gó.wien sie nie przyłaczy do siu.sie.k to sprawa padnie.

 3. PiS_Bolszewik_Czekista Odpowiedź

  Polska poradziła sobie z epidemią najgorzej w Europie. Liczba zgonów na milion mieszkańców jest porażająca. System opieki zdrowotnej prawie się załamał. Polska przeżywa prawdziwą katastrofę demograficzną spowodowaną z jednej strony rekordowo niskimi urodzeniami, z drugiej — ponad setką tysięcy nadmiarowych zgonów. I znów jest to jeden z najgorszych wyników w Europie.

 4. PiS_Bolszewik_Czekista Odpowiedź

  W srode do Warszawy przybywa asystent sekretarza stanu USA. Temat zamknięcie m…y pisowcom w sprawie rurociągu NS2 przez nazistów narodowych socjalistów pisbolszewikow. Administracja USA zawarła umowę z UE. „To nieuczciwe i bez równowagi, że Rosja dostaje wielką nagrodę, a Ukraina zostanie wychłostana” – oceniła Alina Poljakowa, szefowa ośrodka analitycznego Center for European An…is, cytowana przez „Politico”.

 5. PiS_Bolszewik_Czekista Odpowiedź

  Ten rząd złodziei i nieudaczników chętnie przekaże bezwartościowe maseczki za 300 milionów, wyprodukowane pod czujnym okiem kierowcy tatusia Morawieckiego. Typowy przykład geniuszu nominata :(Oby ta pisowska zaraza odeszła w niebyt !

 6. PiS_Bolszewik_Czekista Odpowiedź

  Ja już nie rozumiem. Podobno 25 mld nadwyżki, lotnisko baranów w budowie, mierzeja się kopie, w Wawie disneylend będą stawiać, 28 emeryture wypłacać…..ale dla ratownik, nauczycueli, urzędników nie ma…… no to są te piniądze czy ich niema ? Bo wg mnie, to te pieniądze, a właściwie papier na których zostaną wydrukowane dopiero się robi, co by tłumaczyło to szaleństwo w wycinaniu drzew.

 7. PiS_Bolszewik_Czekista Odpowiedź

  Prokuratura zera ziobro: „Kaczyński groził Banasiowi w ramach wolności słowa”.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Marek Lis

694 792 203

Zgłoś za pomocą formularza.