Wody Polskie zatwierdziły stawki opłat za wodę i ścieki w Jeleniej Górze. W 2021 wynosić będą 7,80 zł za metr sześcienny zużytej wody i 7,98 zł za metr sześcienny odprowadzanych ścieków. Obecnie wynoszą odpowiednio 7,35 zł i 7,53 zł.

Nowa taryfa jest tą, którą PWIK „Wodnik” złożył w marcu tego roku. Nowe ceny wejdą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, czyli koło 7 października.

-Średni rachunek za wodę i ścieki dla 3-osobowej rodziny w Jeleniej Górze wzrośnie miesięcznie o kilka złotych – informuje „Wodnik”.

Ujęcie w Grabarowie bezpieczne

Dodatkowo „Wodnik” zbadał ujęcie wody w Grabarowie pod kątem obecności w nim glifosatu. Woda jest od niego wolna. Nadmienić należy, że w polskich normach nie ma obowiązku badania wody na zawartość glifosatu, jednak ze względu na społeczny problem, podnoszony przez wiele środowisk, „Wodnik” postanowił zbadać wodę i uspokoić mieszkańców, co do jej bezpieczeństwa i czystości.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Alina Gierak

502 499 336

Zgłoś za pomocą formularza.