O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 marca 2015 r. Nr VII/67/15 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 3307 ze zm.)oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t. j. Dz. U. Nr 2021 poz.2213) – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – o g ł a s z a:

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej słodowni browaru, oznaczonej ewidencyjnie nr 236 o powierzchni 0,0645ha, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski. Działka położona w centrum miasta, przy ul. R. Traugutta, w odległości ok. 150 m od Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Nieruchomość położona w sąsiedztwie browaru lwóweckiego, budynków wielorodzinnych oraz licznych placówek handlowych. Działka o kształcie wielokąta, zabudowana budynkiem starej słodowni. Budynek pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W przeszłości użytkowany był przez Browar Lwówek Śląski jako słodownia, od kilkunastu lat jest nieużytkowany. W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe i produkcyjne. Budynek wybudowany w latach przedwojennych w technologii wykonania tradycyjnej. Strop dachu załamany, załamana więźba dachowa, okna zamurowane, schody uszkodzone. Powierzchnia użytkowa budynku: 600 m2. Budynek wpisany do rejestru zabytków. Uwzględniając zły stan techniczny obiektu, konserwator zabytków zaopiniował pozytywnie przebudowę budynku byłej słodowni z uwzględnieniem rozbiórki trzech górnych kondygnacji.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 3U/MW- jako tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej.

W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00014950/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 17.03.2023r. o godz. 0945w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter) brama „A”.

Wylicytowana kwota zakupu zostanie obniżona o 50%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2021. poz. 1899 ze zm.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10?ceny wywoławczej tj. kwoty: 12.300,00 złw terminie do dnia 13.03.2023 r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.

Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.

Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.

Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a nabywca straci wpłacone wadium.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72. Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu

Lwówek Śląski Dnia: 27.01.2023 r.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.