O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 marca 2015 r. Nr VII/67/15 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 3307 ze zm.)oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t. j. Dz. U. Nr 2021 poz.2213) – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – o g ł a s z a:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej szkoły w Niwnicach nr 149, oznaczonej ewidencyjnie nr 47/17 o powierzchni 3,8694ha, położonej w obrębie Niwnice. Działka o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem zabytkowym (dawnej szkoły) oraz budynkami gospodarczymi. Otoczenie budynku stanowi park pałacowy, w którym znajdują się zabytkowe drzewa, fosa oraz staw. Nieruchomość położona w pobliżu kopalni gipsu i anhydrytu „Nowy Ląd” oraz w sąsiedztwie budynków mieszkalno- gospodarczych. Nieruchomość uzbrojona. Budynek pałacowy użytkowany przez lokatorów na II piętrze jako mieszania komunalne (6 szt.). Parter i I piętro użytkowane było jako szkoła podstawowa. Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w 1800 r. w technologii wykonania tradycyjnej o pow. użytkowej 1377,71 m2, wpisany do rejestru zabytków. Obecnie w budynku zamieszkuje 18 osób. Stan techniczny obiektu – średni.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 1.UO- jako obiekt usług oświatowych i zabytkowego parku przypałacowego.

W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00025771/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.774.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 17.03.2023r. o godz. 0900w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter) brama „A”.

Wylicytowana kwota zakupu zostanie obniżona o 50%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2021. poz. 1899 ze zm.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10?ceny wywoławczej tj. kwoty: 277.400,00 złw terminie do dnia 13.03.2023 r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.

Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.

Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.

Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy,a nabywca straci wpłacone wadium.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72. Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu

Lwówek Śląski Dnia: 27.01.2023 r.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.