WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. 2213) .

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gminnej.

1. Oznaczenie nieruchomości: lokal niemieszkalny położony na parterze budynku mieszkalno- użytkowego przy ul. Krótkiej nr 1 w Lwówku Śląskim o powierzchni użytkowej 45,90 m2, składający się z sali obsługi klienta, pomieszczenia socjalnego, przedpokoju i wc. Z przedmiotowym lokalem wiąże się udział w wysokości 598/10000 w częściach wspólnych budynku i działce nr 201/1 o powierzchni 0,0376 ha, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 12MW/U, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną i kanalizacyjną oraz ogrzewanie kominkowe. W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00016261/8.

2. Cena wywoławcza: 180.000,00 zł.

3. Termin i miejsce przetargu: 28 września 2023 r. (czwartek), godz. 08:00, pokój nr 3 urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

4. Wysokość wadium: 18.000,00 zł płatne do 22 września 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przy alei Wojska Polskiego 25 A oraz strona internetowa: www.bip.lwowekslaski.pl – zakładka „Przetargi”.

6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, aleja Wojska Polskiego 25 A, parter, pokój nr 4,
tel. (75) 647-78-72.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.