Znane są już firmy, które będą projektować rozbudowę lub budowę nowej A4 oraz drogi S5 z Sobótki do Bolkowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyda na trzy  dokumentacje 40 mln zł.Rozpatrywane są trzy warianty rozbudowy autostrady.

Oferta firmy Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić do końca czerwca br. 

Koszt i zakres prac

Firma zadeklarowała wykonanie dokumentacji za kwotę ponad 11,7 mln zł. – Zadanie obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, programem funkcjonalno-użytkowy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚR). W ramach dokumentacji dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w śladzie istniejącym – informuje GDDKiA.

Oznacza to, że od Krzyżowej do Legnicy autostrada będzie miała dwie jezdnie z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. „Miejscami będzie to budowa nowej jezdni A4 równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejącej”. .

A4 od Legnicy do Wrocławia wraz z budową S5 z Sobótki do Bolkowa.

W maju dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie STEŚ-R dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód o długości ok. 80 km i budowy ok. 50-kilometrowego odcinka S5 od węzła Sobótka do węzła Bolków. Okazała się nią oferta złożona przez konsorcjum firm Multiconsult Polska (lider) i IVIA (partner).

Koszt i zakres prac

Firmy zadeklarowały wykonanie prac za kwotę 28 757 400,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić do końca czerwca br. 

Multiconsult Polska i IVIA będą analizowały trzy warianty:

1/ kombinacja A4 i S5 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie będą przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się w tym wariancie z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków

2/ kombinacja A4 i S5 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 ma mieć dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków

3/ kombinacja A4 i S5 przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 będzie miała w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.

GDDKiA zapewnia, że wszystkie warianty zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. W wariantach drugim i trzecim, które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, uwzględnione będą m.in. podwarianty całkowicie omijające obszary Natura 2000.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Andrzej Buda

601 566 560

Zgłoś za pomocą formularza.