Zamieszanie związane z odwołaniem dyrektor Barczyk trwało dwa dni. Kadra placówki, w tym ordynatorzy i kierownicy działów niemedycznych, murem stanęła za swoją dyrektor, składając warunkowo ponad dwieście wypowiedzeń
z pracy. Zaszczepienie kilku wpływowych w mieście osób poza kolejnością powszechnie oceniono jako naganne, ale też uznano, że pozbawienie szefowej placówki stanowiska jest karą nieproporcjonalną, zwłaszcza wobec znakomitych opinii jaką cieszy się zgorzelecka lecznica w regionie pod kierownictwem dyrektorki.

Jeszcze rano w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej starosta powtórzył argumenty, które legły u podstaw odwołania dyrektor Barczyk. W rozmowie z lokalnym portalem zapewniał z kolei, że wierzy, iż i jemu, i pani dyrektor zależy na jednym – dobru placówki i jej pacjentów. Zmiana sytuacji nastąpiła dzisiaj – starosta Artur Bieliński osobiście w szpitalu wręczył Zofii Barczyk dokument zmieniający decyzję o jej odwołaniu. Dyrektor będzie pracowała w WS-SPZOZ na dotychczasowych warunkach.

Oto oświadczenie zarządu starostwa w Zgorzelcu:
„Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia br. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego uchylił uchwałę nr 280/2021 w sprawie odwołania Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
W okresie od 30-31 grudnia 2020 r. w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, kierowanym przez Dyrektora Zofię Barczyk w ocenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego doszło do nieprawidłowości związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19. Zaszczepione zostały bowiem osoby spoza grupy „0” pomimo niewyczerpania listy osób chętnych do szczepienia w tej grupie
Podanie szczepionki poza kolejnością było niezgodne z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19.
Działanie takie, w dobie panującej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 należy ocenić jako niewłaściwe i uderzające w zasady równego dostępu do szczepień w poszczególnych grupach dostępności.
Powyższe doprowadziło pierwotnie Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego do wniosku o konieczności odwołania Pani Zofii Barczyk Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
Mając jednak na uwadze konieczność zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia mieszkańców powiatu, a także możliwość ograniczenia właściwego funkcjonowania Szpitala w okresie pandemii COVID-19 oraz brak wyników kontroli NFZ dotyczącej prawidłowości szczepień, Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego uznał za zasadne przywrócenie Pani Zofii Barczyk na stanowisko Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.”

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Alina Gierak

502 499 336

Zgłoś za pomocą formularza.