Woda dostarczana przez „Wodnik” jest zdrowa. Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez sanepid oraz akredytowane i niezależne laboratorium.

Na ręce Prezydenta Miasta Państwowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesłał okresową ocenę jakości wody z jeleniogórskiego wodociągu publicznego. Sanepid oparł opinię na 67 badaniach próbek z czterech ujęć wody w mieście: 26 z Grabarowa, 24 z Sosnówki, 9 z „Leśniczówki” i 8 z „Kamiennej Wieży”. Badania wykonano w pierwszym półroczu tego roku. Wszystkie wypadły pozytywnie. W ani jednym przypadku nie stwierdzono niezgodności z normami. W jednej próbce, pochodzącej z ujęcia w Grabarowie, zanotowano wyższe parametry radonu, co jest charakterystyczne dla ujęć w naszej kotlinie ze względu na jej strukturę geologiczną. Było ono jednak na tyle niewielkie, że – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. – zobowiązuje to „Wodnik” jedynie do badania raz w roku i dalszego monitorowania poziomu tego pierwiastka w wodzie.

Również w związku z rozpowszechnianymi bezpodstawnie informacjami, że zawartość arsenu w wodzie dostarczanej przez „Wodnik” w rejonie Cieplic może budzić wątpliwości, spółka zleciła dodatkowe, niezależne badania tego pierwiastka, certyfikowanemu laboratorium. Próbki pobrano w budynku uzdrowiskowym przy ul. Plac Piastowski 38, przy ul. Piotra Ściegiennego 5/7 oraz z hydrantu przy ul. Marysieńki Sobieskiej. Wyniki jednoznacznie potwierdziły, że zawartość arsenu w dostarczanej przez „Wodnik” wodzie jest dużo poniżej obowiązującej normy. Co więcej, stwierdzono, że jego poziom w wodzie nie przekracza nawet 10 proc. dopuszczalnej, przewidzianej przez przepisy prawa, normy.

Oczywistym jest, że woda z naszych wodociągów jest zdrowa i zdatna do picia nawet bez przegotowania. Badania wykonaliśmy, aby definitywnie przerwać kampanię oszczerstw przeciwko naszej spółce i aby uspokoić mieszkańców, co do jakości naszej wody.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.