Regulamin serwisu

Każdy czytelnik portalu www.nj24.pl może zamieścić swoją opinię na temat publikacji. Redakcja www.nj24.pl prosi jednak o  przestrzeganie zasad Netykiety. W sprawach nieobjętych przez Regulamin będziemy odwoływać się do zapisów prawa a w szczególności do zapisów Prawa Prasowego.

  1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. (dawniej Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców “Nowiny Jeleniogórskie”), Jelenia Góra, ul.M.Curie-Skłodowskiej 13 na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego www.nj24.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dodawania komentarzy w celu wymiany informacji i opinii na różnorodne tematy.
  2. Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. pozostawia sobie możliwość decydowania o zamieszczaniu wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach www.nj24.pl.
  3. Autor komentarzy publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach www.nj24.pl.
  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach  nj24.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
  5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez komentujących treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
  6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez komentujących przekazów reklamowych, linków do innych stron.
  7.  Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania nr IP w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu.
  8. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu  przy zamieszczaniu wpisu.
  9. Komentujący poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach www.nj24.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w „Nowinach Jeleniogórskich” oraz innych wydawnictwach Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o.
  10. Nowiny Jeleniogórskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zwracamy także uwagę, aby komentarze były związane z treścią publikacji, aby nie używać ciągu dużych liter, bądź znaków typu !!!! Regulamin obowiązuje od 15 września 2008. 

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Marek Lis

694 792 203

Zgłoś za pomocą formularza.