Przy udziale funduszy unijnych dolnośląskie samorządy tworzą mieszkania socjalne, chronione, treningowe i wspomagane. Dzięki temu ponad 500 osób otrzymało pomoc w rozwiązaniu swojej trudnej sytuacji mieszkaniowej. Fachowe wsparcie specjalistów i bezpieczny dom to pierwszy krok ku lepszej przyszłości.

– Oprócz wspierania przedsiębiorców, budowania dróg czy inwestowania w służbę zdrowia, dbamy również o tych Dolnoślązaków, którym jest w życiu trudniej: szukają pracy, potrzebują opieki i rehabilitacji lub są zagrożeni bezdomnością. Dla nich powstają mieszkania socjalne, chronione i treningowe. W  sumie przeznaczyliśmy na ten cel z programu regionalnego prawie 30 mln zł – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Pod opiekuńczymi skrzydłami

Osoba niesamodzielna, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę, ale nie wymagająca opieki w całodobowej placówce, może zamieszkać w mieszkaniu chronionym. Tam, pod okiem specjalistów, ma szansę usamodzielnić się, zdobyć nowe umiejętności i zintegrować z lokalną społecznością. Tak się stało na przykład we Wrocławiu, Oleśnicy i Górze.

W tym ostatnim mieście po wyremontowaniu dawnego internatu powstały mieszkania chronione. W sumie może w nich zamieszkać 12 osób, a dwa miejsca są przeznaczone dla opuszczających pieczę zastępczą, np. rodzinne domy dziecka. W pozostałych pomieszczeniach działa dom dziennego pobytu dla seniorów, a także mieszkania komunalne.

– Pomysł na adaptację budynku dawnego internatu na funkcje związane z opieką nad osobami starszymi narodził się już wtedy, gdy budynek przestał spełniać swoją pierwotną funkcję – mówi Irena Krzyszkiewicz, burmistrz Góry. – Dotacja na remont byłego internatu przyniosła podwójną korzyść: pozwoliła na realizację zadań wskazanych w ustawie o pomocy społecznej poprzez utworzenie mieszkań chronionych oraz dała możliwość uratowania pięknego, zabytkowego budynku.

Mieszkania socjalne i treningowe

Samorządy mają również obowiązek zadbania o najuboższych mieszkańców, których nie stać na kupno lub wynajem mieszkania. Dla nich przygotowywane są lokale socjalne. Gmina Nowogrodziec gruntownie wyremontowała budynek przy ul. Lubańskiej. Po dawnym zakładzie produkcyjnym nie ma już śladu, za to bezpieczny dach nad głową ma kilkanaście rodzin. Teraz obiekt pełni jeszcze dodatkowe funkcje: usługową oraz komercyjną o charakterze małego „inkubatora przedsiębiorczości”. Mieszkania socjalne powstały także w Głogowie, Jaroszowie, Witoszowie Górnym i w Miliczu.

Innym przykładem poprawy sytuacji mieszkaniowej i bytowej Dolnoślązaków jest tworzenie mieszkań treningowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przez kilka miesięcy pobytu lokatorzy, oprócz dachu nad głową, mają tu zapewnione usługi opiekuńcze i  treningowe, a także wsparcie socjalne, terapeutyczne, psychologiczne, prawnicze i  mediacyjne. Mogą również liczyć na  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.