Młodzi mieszkańcy gminy Lwówek Śląski mogą już korzystać z nowej przestrzeni edukacyjnej, która powstała w Lwóweckiej Bibliotece Publicznej dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Energetyczne.

W ramach projektu Dział Dziecięcy lwóweckiej biblioteki wyposażono m.in. w podłogę interaktywną z pakietami Edu, Eco, Fun oraz English oraz nowe meble, tworząc przyjazne miejsce do edukacji czytelniczej i medialnej. Nowa przestrzeń służyć będzie m.in. cyklicznym zajęciom bibliotecznej grupy zabawowej (dzieci w wieku 3-5 lat, nie objęte opieką przedszkolną), grupom przedszkolnym i szkolnym w ramach lekcji bibliotecznych, uczestnikom Dyskusyjnego Klubu Książki.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

#wzMOCnijswojeotoczenie #PSE

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.