Forum Ekonomiczne to największa w naszej części Europy platforma spotkań, gdzie dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego czy współczesnych wyzwaniach. Konferencja od tego roku na stałe przeniosła się z Krynicy Zdroju do Karpacza. Najbliższa, już XXX, edycja wydarzenia odbędzie się w terminie 7-9 września pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Dzięki organizacji Forum Ekonomicznego, region zyska jeszcze lepszą rozpoznawalność, na czym skorzystają mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z Dolnego Śląska.

Impreza ze względu na swoją wielkość i rangę często przez dziennikarzy nazywana jest Polskim Davos. Każdego roku bierze w niej udział nawet 6 tysięcy osób, w tym przedstawiciele największych mediów z kraju i zagranicy. Przez trzydzieści lat w konferencji uczestniczyli premierzy i prezydenci państw europejskich, osobistości ze świata biznesu, nauki czy kultury, międzynarodowi politycy, członkowie Komisji Europejskiej. W Forum Ekonomicznym brali udział goście nie tylko z Polski i Europy, ale także USA czy Azji Centralnej.

– Forum Ekonomiczne trafiło na Dolny Śląsk nieprzypadkowo. Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Europie, a w konkursie na organizację tej prestiżowej konferencji pokonaliśmy Małopolskę, Wielkopolskę i województwo zachodniopomorskie. Dolny Śląsk od lat doskonale się rozwija oraz buduje swoją pozycję regionu nowoczesnego, innowacyjnego i otwartego. To idealne miejsce do przeprowadzenia tak ważnego wydarzenia – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Ofertę przeprowadzenia konferencji w naszym regionie złożyły wspólnie Samorząd Województwa Dolnośląskiego (główny partner), Miasto Karpacz i Miasto Wrocław.

Korzyści z Forum Ekonomicznego w Karpaczu będą ogromne

Na organizacji Forum Ekonomicznego w Karpaczu skorzysta cały region, a przede wszystkim miejscowi przedsiębiorcy z branży turystycznej. Oszacowano, że we wcześniejszych latach właściciele lokalnych hoteli, restauracji czy sklepów zarabiali przez trzy dni trwania imprezy dodatkowo około 6 mln zł, z czego 4 mln było zyskiem hoteli i pensjonatów.

Każda edycja Forum Ekonomicznego przyciąga media o krajowym oraz międzynarodowym zasięgu. Podczas trwania konferencji może powstać o niej nawet 15 tysięcy publikacji. W każdej audycji czy artykule pojawią się informacje o Dolnym Śląsku i Karpaczu, dzięki czemu region zyska jeszcze szerszą rozpoznawalność, która z kolei z pewnością wpłynie na wzrost zainteresowania wśród turystów i inwestorów.

Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego ma znaczącą wartość promocyjną i gospodarczą dla Dolnego Śląska i regionu jeleniogórskiego. To doskonała sposobność na kolejny impuls rozwojowy dla regionu. Jestem przekonany, że długofalowo przełoży się to na wieloaspektowy rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia Dolnoślązaków. Co istotne, podczas wydarzenia, w ramach projektu Dolnośląskie Innovation Rocket, zaprezentuje się aż 36 małych i średnich przedsiębiorców z naszego województwa. Będą mieli oni okazję do pokazania profilu działalności swojej firmy, a także nawiązania kontaktów biznesowych z innymi uczestnikami Forum Ekonomicznego, co może być początkiem owocnej dla obu stron współpracy – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.