Dokumentem, w którym znajdziemy określenie rodzaju działki gruntowej, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To do niego powinniśmy zajrzeć, aby sprawdzić przeznaczenie danego gruntu, zanim dokonamy jego zakupu i rozpoczniemy realizację inwestycji budowlanej.

Gdzie szukać oznaczeń geodezyjnych działki?

Poznanie oznaczenia, które obrazuje rodzaj i przeznaczenie działki, jest koniecznością zanim dokonamy zakupu gruntu i ruszymy z realizacją na niej inwestycji budowlanej. To rodzaj gruntu determinuje możliwość wybudowania lub nie domu jednorodzinnego, ośrodka przemysłowego czy nawet możliwość nabycia danej nieruchomości. Oznaczenie geodezyjne działek znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), jeśli jednak gmina nie dysponuje tego rodzaju dokumentem określenia rodzaju danego gruntu możemy szukać w decyzji o warunkach zabudowy. MPZP uchwalany jest przez radę gminy i oprócz oznaczeń i przeznaczenia danych gruntów znajdziemy w nim również warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Z dokumentu dowiemy się również, jakie publiczne inwestycje przewidziane są w sąsiedztwie naszych działek lub tych, które zamierzamy nabyć. Warto zatem zawczasu sprawdzić, czy w najbliższej okolicy miasto czy gmina nie planują budowy stadionu, targowiska lub innych uciążliwych inwestycji. Poszczególne symbole dotyczą podstawowych gruntów, czyli działek budowlanych, rolnych, inwestycyjnych i rekreacyjnych.

Symbole działek w MPZP

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdziemy symbole, które stosowane są do oznaczenia poszczególnych gruntów i wynikające z nich przeznaczenie. Działki budowlane to parcele przeznaczone pod zabudowę różnego rodzaju. Dotyczącymi ich oznaczeniami są:

 • MN – zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym;
 • MW – zabudowa mieszkaniowa o charakterze wielorodzinnym;
 • U – zabudowa o charakterze usługowym;
 • US – obszary sportu i rekreacji;
 • UC – działki przeznaczone pod działalność handlową o powierzchni większej niż 2000 m kw.

Działki rolne to nieruchomości należące do użytków rolnych, które w MPZP oznaczone są symbolami:

 • R – grunty rolne;
 • S – sady;
 • Ł – łąki stałe;
 • Ps – pastwiska stałe;
 • Br – grunty rolne w zabudowie;
 • RM – obszary zabudowy zagrodowej;
 • RU – obszary związane z obsługą produkcji rolnej.

Grunty inwestycyjne to tereny, które zgodnie z MPZP przeznaczone są pod inwestycje przemysłowe. W ich przypadku w dokumencie gminnym spotkamy się z następującymi oznaczeniami:

 • P – działki związane z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami;
 • PG – tereny związane z górnictwem.

Tereny związane ze sportem i rekreacją to działki rekreacyjne. W MPZP określane są symbolem US. Natomiast parcele leśne zostały oznaczone skrótem ZL. Interesując się terenami zielonymi w MPZP znajdziemy również inne symbole:

 • ZN – tereny leśne pod ochroną;
 • ZP – tereny zieleni urządzonej;
 • ZD – ogrody działkowe;
 • ZC – cmentarze;
 • ZZ – tereny, na których występuje zagrożenie powodziowe.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.