Zgodnie z obietnicą dokonaliśmy ponownych przeliczeń stawek abonamentowych. Uwzględniając postulaty wielu drobnych przedsiębiorców, zostały one obniżone. Wprowadziliśmy również nowe, bardziej zróżnicowane, grupy taryfowe. Wniosek o zmianę taryfy złożyliśmy do Wód Polskich we Wrocławiu. Z informacji uzyskanych od regulatora wynika, że możliwe będzie szybsze jego procedowanie i zaakceptowanie jeszcze przed końcem tego roku. Nowe, niższe stawki, weszłyby wówczas w życie w styczniu 2022.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.