Likwidator Stowarzyszenia Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy „AESCULAP” w likwidacji z/s w Dziwiszowie, w związku z unieważnieniem nieograniczonego Przetargu ofertowego, niniejszym ogłasza Licytację na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 43,4587 ha (8 nieruchomości gruntowych składających się łącznie z 18 działek ewidencyjnych zlokalizowanych w miejscowościach Dziwiszów i Chrośnica).

Licytacja odbędzie się w siedzibie Biura Likwidatora, tj. HPKM Legal Group (ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53 – 659 Wrocław) w dniu 25 maja 2022 r. o godzinie 10:00.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowiących Przedmiot Licytacji wynosi 3.746.000,00 złotych. Ponadto warunkiem uczestnictwa w Licytacji jest wpłata przez Oferenta wadium w wysokości 200.000,00 zł, które musi zostać zaksięgowane na rachunku depozytowym do dnia 20 maja 2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w Licytacji jest bezwzględne spełnienie zapisów par. 5, 6 oraz 7 wynikających z Regulaminu licytacji przedmiotowych nieruchomości, który można znaleźć na stronie internetowej Biura Likwidatora, tj. www.hpkm.pl Wszelkich informacji w zakresie przedmiotu i trybu Przetargu udziela likwidator – Piotr Hanaj telefonicznie: 791 661 767 lub mailowo: hanaj@hpkm.pl

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.