Cyklostrada Dolnośląska to koncepcja sieci głównych tras rowerowych w regionie. Jej odcinki będą miały łączną długość ponad 2 tysięcy kilometrów i połączą miejsca na terenie całego województwa. Drogi te posłużą zarówno turystom, jak i mieszkańcom w codziennej komunikacji. Przy realizacji tej inwestycji z samorządem województwa będą współpracować lokalne samorządy oraz zarządcy poszczególnych terenów.

Aktualna koncepcja przebiegu Cyklostrady Dolnośląskiej jest wynikiem prac planistycznych prowadzonych w regionie od kilku lat, a także konsultacji społecznych. Dolnoślązacy mogli zgłaszać swoje pomysły i uwagi od maja do lipca tego roku. Zarząd Województwa dokonał rozpatrzenia wszystkich wniosków, a część z nich – możliwa do zrealizowania – została wykorzystana przy tworzeniu koncepcji.

Uchwalony dokument wskazujący finalny przebieg tras Cyklostrady Dolnośląskiej będzie podstawą do realizacji tego strategicznego projektu. Za jego koordynację i wdrożenie odpowiedzialny jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Przy realizacji poszczególnych fragmentów inwestycji będą współpracować również lokalne samorządy oraz zarządcy poszczególnych terenów. Od początku listopada odbywają się spotkania w całym regionie, podczas których podpisywana jest deklaracja współpracy przy budowie Cyklostrady Dolnośląskiej.

Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci tras rowerowych w całym województwie. Teraz do współpracy dołączają kolejne samorządy lokalne, by wspólnie wprowadzić projekt Cyklostrady Dolnośląskiej w życie. Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowobudowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkownika i środowiska – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Sieć tras będzie miała ponad 2000 km długości

Cyklostrada Dolnośląska to koncepcja tworzona z myślą o rozwoje przyjaznej środowisku formy mobilności, promowaniu wśród mieszkańców aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poprawie dostępności transportowej. Sieć dróg będzie miała łącznie 2284 km długości. W jej skład wejdzie 11 długodystansowych rowerowych tras głównych (2007 km bez wariantów i odcinków dublujących) oraz 277 km szlaków prowadzonych po nieczynnych liniach kolejowych (trasy „kolej na rowery”).

– Projekt Cyklostrady mamy nadzieję zrealizować w ciągu najbliższych lat we współpracy z gminami – tłumaczy Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.To będą trasy turystyczne, długodystansowe, przebiegające nie tylko przez nasz region, ale także przez sąsiednie województwa i będą się łączyć z trasami w Niemczech i Czechach. Jestem przekonany, że ten projekt przyniesie korzyści ze względu na łatwiejszy dostęp do atrakcji Dolnego Śląska, które dzięki temu odwiedzi więcej osób wspierając w ten sposób naszą regionalną turystykę – dodaje.

Cyklostrada Dolnośląska – z korzyścią dla mieszkańców

Budowa Cyklostrady Dolnośląskiej podniesie atrakcyjność regionu, gdyż połączy miejsca chętnie odwiedzane przez turystów z głównymi ośrodkami miejskimi posiadającymi bogatą bazę noclegową i gastronomiczną. Trasy staną się także elementem systemu komunikacyjnego do codziennych przejazdów okolicznych mieszkańców. Będą one skomunikowane z węzłami kolejowymi i przystankami autobusowymi, dzięki czemu zwiększy się udział zeroemisyjnego transportu na terenie województwa.

Na powstaniu Cyklostrady Dolnośląskiej skorzystają także lokalni przedsiębiorcy. Taką tendencję obserwuje się w wielu europejskich regionach, gdzie sieci tras rowerowych są impulsem do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz stanowią przyczynek do powstawania na danym obszarze nowych miejsc odpoczynku, hoteli, pensjonatów, a także punktów gastronomicznych i usługowych. Wzrasta również liczba dostępnych miejsc pracy.

– Obserwujemy, że z roku na rok turystyka rowerowa cieszy się coraz większą popularnością. Nic dziwnego, bowiem na jednośladzie można dojechać do wielu miejsc niedostępnych dla ruchu samochodowego. Obecnie długość szlaków rowerowych na Dolnym Śląsku szacowana jest na 8 tys. km. Dzięki Cyklostradzie Dolnośląskiej sieć ta rozszerzy się o kolejne 2 tys. km, a wchodzące w jej skład trasy będą tak przygotowane, aby mógł z nich skorzystać każdy chętny – bez względu na wiek, sprawność fizyczną, czy rodzaj posiadanego sprzętu – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Ściśle określone zasady budowy

Budowa Cyklostrady będzie podlegała ścisłym zasadom. Wszelkie wymogi projektowe i techniczne zostały zawarte w dokumentacji opracowanej przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, który określa wszystkie standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego.

W skład sieci dróg wejdzie między innymi 11 głównych tras rowerowych (w tym 5 krajowych), stanowiących element Ogólnopolskiego systemu tras rowerowych, przyjętego przez Konwent Marszałków RP:

  • Trasa międzynarodowa Eurovelo 9 (Adriatyk – Bałtyk),
  • Trasa krajowa nr 3 – Blue Velo (Ołomuniec – Bałtyk),
  • Trasa krajowa nr 12 (Słubice – Katowice),
  • Trasa krajowa nr 6 – Trasa Via Regia (Drezno – Kijów),
  • Trasa krajowa nr 8 (Wrocław – Warszawa).

Dzięki temu projektowi Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje także cele określone w polityce Zielonego Ładu Unii Europejskiej.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.