Ponad 78 mln złotych sięgnie wartość inwestycji drogowych pilotowanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei w powiatach kamiennogórskim i karkonoskim w latach 2019-2023. Realizacja tych przedsięwzięć i poprawa bezpieczeństwa na drogach to jeden z priorytetów Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projektów drogowych w regionie każdego roku jest bardzo dużo, ponieważ Samorząd Województwa Dolnośląskiego na bieżąco reaguje na potrzeby mieszkańców Dolnego Śląska. Wykonywane są chociażby remonty, modernizacje czy budowy nowych dróg.

– Realizujemy jednocześnie wiele istotnych inwestycji. Trwa m.in. budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 o wartości ponad 24 mln zł. Prowadzimy również inwestycje mostowe, m.in. przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 nad rzeką Jedlica w Kostrzycy o wartości ponad 5,8 mln zł czy remont dwóch obiektów mostowych w ramach modernizacji drogi wojewódzkiej nr 367 w Kowarach. Realizujemy także projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa pieszych obejmujące m.in. budowę chodników czy oświetlenia drogowego w takich miejscowościach, jak Szarocin, Ogorzelec czy Leszczyniec – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki na zadania drogowe realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei w latach 2019-2023 w powiecie karkonoskim przekraczają 63,8 mln złotych, a w powiecie kamiennogórskim 14,5 mln złotych. Stanowi to odpowiednio 81% i 19% wydatków na tego typu zadania w tych okolicach.

Chcemy, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego czuli się bezpiecznie i komfortowo. Inwestycje
w powiatach karkonoskim i kamiennogórskim pokazują, że dzięki tym działaniom jakość życia mieszkańców ulega znaczącej poprawie. Trzeba pamiętać, że Karkonosze to także jedna z wizytówek naszego województwa, odwiedzana bardzo chętnie przez turystów z całej Polski i nie tylko, a to dodatkowy argument, by wciąż rozwijać i udoskonalać sieć drogową na tym obszarze –
mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Według założeń budżetowych na przyszły rok w podziale na subregiony Dolnego Śląska plany te wyglądają następująco:
•    subregion wrocławski: ponad 273 mln zł (48%)
•    subregion jeleniogórski: ponad 110 mln zł (20%)
•    subregion wałbrzyski: ponad 110 mln zł (19%)
•    subregion legnicko-głogowski: ponad 71 mln zł (13%)

W ramach subregionu jeleniogórskiego prawie 15 mln złotych skierowane zostanie do powiatu karkonoskiego a ponad 2 mln złotych do powiatu kamiennogórskiego.

– Co roku w budżecie Województwa Dolnośląskiego największa część wydatków przypada na transport i infrastrukturę drogową, której poziom, mimo iż nie ma bezpośredniego wpływu na wzrost gospodarczy, jest niezbędnym warunkiem zwiększenia jego dynamiki. Brak odpowiednich inwestycji infrastrukturalnych może spowodować wyłączenie danych obszarów z procesów rozwojowych, co przekłada się na poziom życia ich mieszkańców – mówi Teresa Zembik, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W innych częściach województwa także prowadzone są obecnie ważne inwestycje drogowe. Z początkiem października Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała wykonawcy plac budowy, gdzie powstanie pierwsza część południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia o długości 2,5 km. Budowa drogi wojewódzkiej rozpocznie się od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa).

Wschodnia Obwodnica Wrocławia to niezwykle ważna inwestycja, która wzbogaci układ komunikacyjny powiatu i województwa. W przypadku południowego odcinka oprócz budowy drogi inwestycja obejmie także między innymi: budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, oświetlenia drogowego czy nasadzenia zieleni – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Po ukończeniu prac na pierwszym odcinku, do wybudowania zostanie jeszcze fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie przy al. Karkonoskiej przez Wysoką. Tam trwają obecnie prace projektowe i po ich zakończeniu w 2022 roku, samorząd województwa planuje ogłosić przetarg na wykonanie prac budowlanych.

Jednocześnie trwają intensywne prace w terenie przy budowie północnego odcinka WOW Łany – Długołęka. Samorząd województwa podpisał umowę z wykonawcą (konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud) w połowie maja 2020, a prace ruszyły w lipcu 2020 roku. Prace idą zgodnie z harmonogramem, a koszt inwestycji wynosi prawie 165 mln zł. Planowo zadanie ma być gotowe pod koniec 2022 roku.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia to jeden z największych projektów drogowych na Dolnym Śląsku. Droga ta umożliwi szybki i bezpieczny objazd Wrocławia od jego południowej i wschodniej strony, a w połączeniu z obwodnicą autostradową stworzy komunikacyjny pierścień wokół stolicy regionu, wyprowadzając dużą część ruchu kołowego z lokalnych dróg.

Ponadto, na południe od Wrocławia, w okolicach Świdnicy, dla kierowców dostępna jest już także droga wojewódzka nr 379, która wchodzi w skład projektu Trasy Sudeckiej. Trasa ta komunikuje również mieszkańców Modliszowa ze Świdnicą i Wałbrzychem. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 32 mln zł, z czego większość pochodziła z funduszy unijnych.


W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni, wybudowano także nowe ścieżki pieszo – rowerowe, chodnik oraz dwa ronda w miejscu istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi: rondo w Modliszowie  (skrzyżowanie DW nr 379 z drogą powiatową nr 2912D) oraz rondo na skrzyżowaniu DW nr 379 z drogą powiatową nr 2911D kierunek  Witoszów Górny – Bystrzyca Dolna.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.