W nawiązaniu do artykułu w „Nowinach Jeleniogórskich” (nj24.pl) z dnia 04.09.2021r. PKS „Tour” Spółka z o.o. oświadcza co następuje.

W 2019r. Urząd Miejski w Kowarach zrezygnował z organizacji dowozu dzieci do Szkół z terenu Gminy Kowary do Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Nr 3 w Kowarach. Przed podjęciem tej decyzji z dowozów szkolnych korzystały wszystkie dzieci dojeżdżające do Szkół nr 1 i nr 3 w Kowarach bez względu na odległość dzielącą miejsce zamieszkania dziecka od szkoły.

Obowiązkiem ustawowym Gminy jest dowiezienie dzieci do szkoły w przypadku, gdy odległość przekracza 3 lub 4 kilometry od miejsca zamieszkania do szkoły w zależności od wieku dziecka.

Argumentem władz Gminy przeciwko organizowaniu dowozów na terenie gminy Kowary był fakt, iż zdecydowana większość dzieci korzystająca z dowozów szkolnych mieszkała poniżej 3 lub 4 km od szkoły. Argumentacja ta spotkała się z zaskoczeniem i zdumieniem przedstawicieli Przewoźnika, albowiem wszystkie gminy, z którymi współpracujemy jako Spółka, organizują dowozy dzieci do szkół podstawowych dla wszystkich dzieci bez względu na ich odległość od miejsca zamieszkania do szkoły.

Władze Gminy zostały poinformowane, iż Spółka pilotażowo pozostawi kurs szkolny na swój koszt i ryzyko, pod warunkiem wykupienia określonej liczby biletów, która zapewnieni rentowność wykonywanych kursów szkolnych. W całym roku szkolnym 2020/2021 średniomiesięczna liczba wszystkich kupowanych biletów nie przekraczała 10 sztuk. Gmina o tym fakcie była na bieżąco informowana.

W drugiej połowie sierpnia br. odbyło się spotkanie z Panią Burmistrz i innymi przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Kowary, podczas którego poinformowano o zaprzestaniu wykonywania kursów szkolnych na terenie Gminy Kowary od września b.r. ze względu na brak ich opłacalności. Jednocześnie zaproponowano wynajem busa lub autobusu na zasadach komercyjnych celem dowiezienia dzieci do szkoły, co spotkało się z dezaprobatą władz Gminy, które podtrzymały swoje stanowisko, iż dowozy dzieci do szkół podstawowych w Kowarach gwarantowane będą tylko dla tych uczniów, których odległość od domu do szkoły przekracza 3 lub 4 kilometry w zależności od wieku dziecka.

Decyzja o braku kontynuacji połączeń szkolnych na terenie Gminy Kowary wynikała z faktu niskiej opłacalności oraz braku wsparcia dla tych kursów ze strony Urzędu Miasta i Gminy Kowary i miała charakter ekonomiczny. Powiatowa Komunikacja Karkonoska, której Organizatorem jest Starostwo Powiatowe, nie ma nic wspólnego z komunikacją szkolną na ternie Gminy Kowary. Dowóz dzieci do szkół jest zadaniem własnym i obowiązkiem ustawowym Gminy Kowary.

Jednocześnie Spółka deklaruje chęć wznowienia przewozów szkolnych na terenie Gminy Kowary przy wsparciu ze strony władz Gminy.

Za Zarząd

Dorota Karmelita

Członek Zarządu PKS „Tour” Spółka z o.o.

w Jeleniej Górze

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.