W gospodarstwach domowych cena wody w Jeleniej Górze wzrosła nieznacznie, średnio 3-2 zł na osobę miesięcznie. Jednocześnie dla wielu odbiorców indywidualnych zmalała opłata abonamentowa, a dla tych, którym wzrosła, wzrosła w stopniu minimalnym.

Troską „Wodnika” jest ochrona klienta indywidualnego i takie rozłożenie kosztów utrzymania sieci, które odzwierciedla faktyczne koszty jej utrzymania w zależności od przekroju sieci, kosztów jej eksploatacji i skutków awarii na nich. Większe środki są przeznaczane na zabezpieczenie dużych odbiorców przemysłowych czy usługowych niż klienta indywidualnego. Oznacza to więc zróżnicowanie i urealnienie opłaty abonamentowej w zależności od zużycia wody. Wzrosła zatem jej wysokość dla przemysłu i usług zużywających ponad 40m3 wody na licznikach głównych.

Wysokie abonamenty płacą firmy zużywające dużą ilość wody i dostarczające dużą ilość ścieków: zakłady pracy w strefie przemysłowej, szkoły czy restauracje oraz wielkopowierzchniowe sklepy. Właściciele niewielkich sklepików, punktów usługowych, biur, których pracownicy zużywają w pracy wodę, robiąc sobie herbatę, kawę czy korzystając z toalety, również płacą niski abonament – nawet wówczas, gdy posiadają licznik główny, a nie licznik lokalowy.

Całkowity wzrost taryfy na 3 lata wyniesie ok 9%, co daje wartość zdecydowanie mniejszą niż inne media- prąd czy gaz. Inflacja wynosi w tym roku ok 8%. Zatem podwyżka wody i opłat abonamentowych nie pokrywa nawet jej kosztów.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.