Władze Państwa deklarują, że przyniesie dobrobyt, wzrost inwestycji, poprawę komfortu życia mieszkańców, ale to są tylko słowa. Realne skutki POLSKIEGO Ładu widoczne są w kwotach rocznych budżetów gmin.

A konkretnie – z szacunków Ministerstwa Finansów wynika wprost, że do budżetu Jeleniej Góry w 2022 r. wpłynie o ponad 15 mln złotych mniej niż w tym roku, co wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dochodów z podatku PIT. Przyjmowaliśmy – na podstawie szacunków Ministerstwa i przewidywalnych dochodów, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) sięgną w kolejnym roku kwoty 112,5 mln. Na skutek zmian w przepisach będą one miały wysokość 99 mln zł.

Pomimo że koszty oświaty wciąż rosną, to subwencja oświatowa na rok kolejny będzie niższa od tegorocznej o ok. 3,5 mln zł.

Te i inne, nieco mniejsze ubytki spowodują, że wbrew naszym zamierzeniom zostaliśmy zmuszeni do podjęcia uchwał o wzroście podatków od nieruchomości, podobnie jak uczyni to większość polskich miast. Jeszcze w ub. roku zdecydowaliśmy się – mimo pandemii – utrzymać stawki podatkowe na rok 2021 na poziomie roku 2020, a nawet podejmowaliśmy decyzje o umorzeniach i odroczeniach podatków. Okazuje się jednak, że rok „pandemiczny” dawał nam większe możliwości wdrażania ulg w opłatach i podatkach niż przepisy, jakie będą obowiązywać w roku 2022.

Ale mimo to będziemy się starać, by te podwyżki były możliwie nieodczuwalne dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Dla przykładu: podstawowa stawka podatku dla mieszkania o powierzchni 45 m kwadr. wzrośnie tylko o 3,60 zł w skali całego roku, dla mieszkania o powierzchni 60 m kwadr. – o 4,8 zł w skali roku. Podobnie w przypadku domów podwyżki będą znikome, bo dla domu o pow. 120 m – to 9,60 zł, a dla domu 160 m – 12,80 – także w skali roku.

Nieco większe wzrosty opłat dotyczyć będą przedsiębiorców, ale i w tym przypadku staramy się ograniczać podwyżki – dla przykładu dla powierzchni przeznaczonych na działalność gospodarczą w przypadku 200 m kwadr. kwota rocznej podwyżki to ok. 370 zł rocznie, czyli 30 zł miesięcznie, itp.

Chcemy, by propozycje zmiany stawek podatkowych były przedmiotem obrad Rady Miejskiej Jeleniej Góry już w listopadzie.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.