Zgodnie z obietnicą złożoną w poprzednich oświadczeniach i związku z zapytaniami ze strony niektórych przedsiębiorców, informujemy, że pracujemy nad zmianą kalkulacji kosztów w grupach taryfowych. Działanie to pozwoli na weryfikację stawek abonamentu i obniżenie ich dla mniejszych przedsiębiorców. Z pewnością znajdziemy rozwiązanie satysfakcjonujące strony. Ponieważ proces weryfikacji i zatwierdzania kalkulacji jest rozłożony w czasie, prosimy Państwa o nieco cierpliwości. Mamy nadzieję, że do końca grudnia uda się wypracować prawne rozwiązanie i zakończyć kontrowersje wokół nowej opłaty abonamentowej.

Cały czas jesteśmy w kontakcie z przedsiębiorcami najbardziej dotkniętymi podwyżką abonamentu.

Za kalkulacje kosztów taryfowych odpowiada Spółka i bierze pod uwagę jedynie dane ekonomiczne, ani Prezydent Miasta, ani Rada Miasta nie zatwierdzają już taryfy dla firm wodociągowych.

Prezydent poprosił nas o wyjaśnienia w tej sprawie, czego między innymi, skutkiem jest powyższa weryfikacja założeń kosztowych, jakie w ramach prawa daje nam Ustawa o zaopatrzeniu w wodę.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.