Osoby pokrzywdzone przestępstwem – przemocy w rodzinie, kradzieży, oszustw, przemocy na tle seksualnym, a nawet wypadków komunikacyjnych – mogą otrzymać bezpłatne wsparcie psychologiczne, poradę prawną lub pomoc materialną. Pomoc znajdą w ośrodku „Lepsze Jutro”, prowadzonym przez stowarzyszenie „Grono”.

Ośrodków i punktów pomocowych jest w sumie 24 – działają na terenie całego Dolnego Śląska pod szyldem „Lepsze Jutro”, w ramach realizacji rządowego programu, finansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

– Pomoc w naszych punktach mogą uzyskać nie tylko ofiary przestępstw, ale również ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw – zaznacza prezes Stowarzyszenia Na rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono” Marta Wardach.

Kto jest ofiarą?

Po pomoc można zgłosić się w dowolnym momencie, jeśli ktoś został pokrzywdzony w wyniku przestępstwa, m.in.: przeciwko mieniu, przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, porzucenie,  niepłacenia alimentów), przeciwko wolności (stalkingu, czyli uporczywego nękania, pogróżek, uwięzienia), przeciwko życiu i zdrowiu (bójki, pobicia, zabójstwa, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała), seksualnego, przemocy domowej (bicie, popychanie, głodzenie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu, wymuszanie określonych zachowań), wypadki lub katastrofy komunikacyjne.

Jaka pomoc?

Każdy podopieczny stowarzyszenia w ramach projektu może liczyć na wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, prawne, a także na pomoc materialną – na leczenie, naukę, a nawet mieszkanie. Co istotne, na pomoc mogą liczyć także osoby obcojęzyczne i głuchonieme.

Gdzie się zgłosić?

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy najpierw powinny skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer wskazany przy danej miejscowości, do tzw. osoby pierwszego kontaktu. Tą drogą dowie się, na jakie wsparcie może liczyć w swojej sytuacji i co ma zrobić, żeby je uzyskać. Można też napisać emaila na adres: kontakt@stowarzyszeniegrono.pl lub przez internet (na stronie www.stowarzyszeniegrono.pl) wypełnić stosowny Wniosek. Osobista wizyta będzie możliwa dopiero po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Lokalny ośrodek wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Jeleniej Górze mieści się przy ul. Wolności 57. Telefon kontaktowy: +48 781 621 816.

Więcej informacji można znaleźć na www.stowarzyszeniegrono.pl w zakładce Projekty i działania → „Lepsze Jutro 2022-2025”. 

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.