Przejście graniczne w Jędrzychowicach to jeden z najbardziej obciążonych ruchem pojazdów fragmentów drogi w Polsce. Natomiast na przejściu drogowym w Jakuszycach w ostatnim roku rekordowo wzrósł ruch pojazdów.

Przejście drogowe w Jędrzychowicach na autostradzie A4pokonuje rocznie ponad 11 mln pojazdów, a średni ruch dobowy to ponad 30 tys. pojazdów. W Jakuszycach – choćby ze względu na infrastrukturę drogową – obciążenie ruchem nie jest tak wielkie, ale i tak każdej doby drogą krajową DK3 do przejścia przejeżdża średnio ponad 2,2 tys. pojazdów. Na tym szlaku rekordowe są ubiegłoroczne wzrosty. Średnio w ciągu roku obciążenie ruchem wzrosło tam o 117 proc., ale są miesiące, jak marzec, gdy ruch samochodowy wzrósł o 400 proc.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco monitoruje informacje o ruchu na wybranych odcinkach sieci korzystając z automatycznych stanowisk pomiarowych (tzw. Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu – SCPR). Na infrastrukturę stacji SCPR składają się przede wszystkim liczniki korzystające z pętli indukcyjnych zainstalowanych w nawierzchni drogi. Ponadto jako źródła danych o ruchu wykorzystywane są również dane z systemów preselekcji wagowej, od operatorów autostrad koncesyjnych oraz Krajowej Administracji Skarbowej (obsługującej m.in. system poboru opłat e-TOLL). Ciągłe pomiary ruchu, z wykorzystaniem automatycznych liczników realizowane są na drogach krajowych już od lat 70-tych XX w. Łącznie miejsc pomiarowych jest 248.

Stacje SCPR dostarczają danych o liczbie pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój pomiarowy w jednostce czasu (godzina, doba lub znaczniki czasu dla poszczególnych pojazdów), w podziale na różnego typu kategorie pojazdów. Część z nich dostarcza także dane o prędkości pojazdów oraz odstępach pomiędzy nimi, natomiast stanowiska preselekcji wagowej rejestrują masy pojazdów i naciski poszczególnych osi.

Wyniki pomiarów automatycznych dają możliwość określenia zmian ruchu w czasie, niezbędnych w wielu pracach studialnych i projektowych, jak również w analizach dotyczących ochrony środowiska. Umożliwiają one przede wszystkim ocenę zmian zachodzących w ruchu drogowym w okresach między kolejnymi GPR. Stanowią także podstawę do aktualizacji metody przeprowadzenia GPR oraz opracowania wzorów obliczeniowych.

Właśnie opublikowany raport za 2022 r. Na Dolnym Śląsku pomiary prowadzono w 13 miejscach i największy ruch zanotowano w omawianych już Jędrzychowicach. Ze szczegółowych danych wynika, że największy ruch panuje w miesiącach letnich ze szczytem w sierpniu – ponad 35 tys. pojazdów na dobę. Zimą spada do 27 – 29 tys. pojazdów na dobę. Trzeba pamiętać o specyfice ruchu na tym odcinku, który generowany jest przede wszystkim przejazdami transgranicznymi. Podobne są różnice w natężeniu i charakterystyka obciążenia ruchem na punkcie pomiarowym w Jakuszycach.

Drugą co do obciążenia drogą w województwie jest DK 94d, tez w rejonie Jędrzychowic, którą średnio na dobę przejeżdża prawie 23 tys. pojazdów. Patrząc na te liczby za niewielki trzeba uznać ruch na S3 przed Bolkowem, gdzie na dobę przejeżdża nieco ponad 11 tys. pojazdów. Zaskoczeniem może być, że na bardzo ruchliwej drodze DK 8 (przed Dzierżoniowem) ruch jest zdecydowanie mniejszy niż na DK 94d – tu na dobę przejeżdża ok. 11 tys. pojazdów.

Zapewne dużo wyższe – ze względu na specyfikę obwodnicy Wrocławia – jest obciążenie ruchem ma AOW. Nie ma jednak wyników pomiarów dla tej trasy.

W skali Polski największe obciążenie ruchem mamy na A 4 na wjeździe do Krakowa od zachodu – prawie 90 tys. pojazdów na dobę – i na A 2 w Luboniu pod Poznaniem – podobne obciążenie.

Fot. GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.