Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku Legnica Południe – Wrocław Wschód i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków (22 czerwca podpisano umowę). Tymczasem nadal zmieniają się pomysły na przebieg obwodnicy Kaczorowa, która „przybliży” Jelenią Górę do S5-ątki. Pojawia się jednak zapowiedź najbardziej oczekiwana przez mieszkańców południowo zachodniej części regionu – droga krajowa nr 3 od Kaczorowa do Jeleniej Góry ma być przeprowadzona w standardzie dwóch pasów ruchu w jedną stronę.

Wykonawca dokumentacji przebudowy dróg szybkiego ruchu zaprojektuje różne warianty autostrady i drogi ekspresowej, w każdym jednak przypadku ekspresówka S5 kończyć się będzie na węźle z drogą S3 w Bolkowie.

Którędy do S5?

Dojazd do drogi S5 turystom i mieszkańcom Jeleniej Góry, czy karkonoskich kurortów ma znacząco ułatwić przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku od Bolkowa do Kaczorowa, a przede wszystkim obwodnica Kaczorowa. Przebieg tej ostatniej ciągle się waży, choć po zakończonych na początku roku konsultacjach wydawało się, że jest już wskazana najbardziej prawdopodobna lokalizacja drogi.

Wydawało się, że z trzech konsultowanych wariantów jeden nie wzbudza większych kontrowersji. Z licznymi sprzeciwami spotkały się propozycje przeprowadzenia obwodnicy w bezpośredniej bliskości Kaczorowa i Mysłowa (warianty W6 i W7). Mieszkańcy obu wsi zgłaszali, że przebiegające przez wsie wersje obwodnicy utrudnią życie tym mieszkańcom, którzy mają pola i łąki po drugiej stronie planowanej drogi. Obawiano się także, że inwestycja naruszy system hydrologiczny, a wybór tych wariantów oznaczałby zniszczenie – przez nadmierny ruch i ciężki transport – dróg powiatowych w Płoninie, Starych Rochowicach, Wierzchosławicach i Wierzchosławiczkach.

Wydawało się natomiast, że kontrowersji nie wzbudza wariant omijający dużym łukiem obie miejscowości i przebiegający niemal pod Wojcieszowem (W2). GDDKiA informowała, że wobec takiego przebiegu nie zgłoszono żadnych zbiorowych sprzeciwów, natomiast powszechnie popierano taki wybór. Teraz okazuje się, że pojawiły się sprzeciwy także wobec takiego przebiegu obwodnicy. Te zgłaszają głównie mieszkańcy Radzimowic, bo proponowany przebieg – z podobnych względów, jak w Kaczorowie, czy Mysłowie – zagraża tej miejscowości.

Trzeba przyznać, że GDDKiA w przypadku przebiegu wariantów obwodnicy jest bardzo elastyczna. Już opracowano kolejny wariant – W8 – który określono, jako kompromisowy dla wszystkich zgłaszanych zastrzeżeń. W przebiegać bliżej Kaczorowa i Mysłowa, ale w takim oddaleniu, aby nie narażać mieszkańców na negatywne skutki.

W każdym wariancie obwodnica zaczyna się na wysokości Jeżowa, a kończy na wysokości Radomierza.

Będzie „dwupasmówka”

Mieszkańców Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby i innych miejscowości tej części województwa cieszy przebudowa drogi nr 3, jednocześnie mocno krytykowali, że ma być budowana w standardzie 2+1, czyli dwóch pasach w danym kierunku i jednym pasie w kierunku przeciwnym. To ich zdaniem nie gwarantowało drodze koniecznej przepustowości w okresach największego ruchu turystycznego.

Jest odpowiedź na te postulaty GDDKiA.

– Trwają również prace projektowe związane ze zmianą wyjściowych założeń w zakresie przekroju poprzecznego drogi. Dotychczasowy przekrój „2+1” zastąpiono „docelowym 2×2”. Przewiduje się realizację dwóch jezdni na odcinku koniec obwodnicy Kaczorowa – Jelenia Góra (ul. Wrocławska). Pozostały poprzedzający odcinek DK3 planowany jest do wykonania w sposób dający możliwość potencjalnego etapowania trasy do przekroju docelowego w przyszłości – brzmi komunikat administratora drogi.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.