Najwięcej wniosków o wypłatę postojowego wpłynęło od osób prowadzących działalność gospodarczą. Około 35proc. wniosków złożyły osoby, które pracowały na umowach cywilno-prawnych – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka dodaje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku umorzył składki ani kwotę 969 394 474. Kwota umorzeń w całym kraju przekroczyła 13 mld zł.

W ramach postojowego wypłaciliśmy Dolnoślązaków 418 477 109 zł. – dodaje Kowalska-Matis.

W całym kraju na konta przedsiębiorców i osób z umowami cywilnoprawnymi popłynęło 5 429 981 399 zł.

Wypłaty postojowego na Dolnym Śląsku: razem 418 477 109, w tym:

Oddział ZUS w Legnicy: 73 970 313

Oddział ZUS w Wałbrzychu: 124 064 276

Oddział ZUS we Wrocławiu: 220 442 520

Kwota wypłat w kraju: 5 429 981 399

Umorzenia ze składek na Dolnym Śląsku: razem 969 394 474, w tym:

Oddział ZUS w Legnicy: wypłaty: 172 915 503. Ilość wniosków: 74 550

Oddział ZUS w Wałbrzychu: 272 787 477.

Ilość wniosków: 121 127 Oddział ZUS we Wrocławiu: 523 691 494. Ilość wniosków: 210 710 Kwota wypłat w kraju: 13 119 077 167.

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać ze zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r., jeżeli będą spełnione nowe określone warunki.

Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego maksymalnie do pięciu świadczeń postojowych.

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy założyli firmę przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Według rzeczniczki, przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień a wnioski w tej sprawie będą mogli składać od wtorku, 4 maja – online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu, o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r.

– Nowością jest tu, więc możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot.

Dodatkowe postojowe Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.). Wniosek wyłącznie online o postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.