Dolnośląski konserwator zabytków nałożył na inwestora karę, którą przewidują przepisy o ochronie zabytków. Biznesmen stawiający apartamenty ma zapłacić 150 tys. zł kary. Budynek Perły II miał bowiem pozostać nienaruszony i wkomponowany w powstające apartamentowce.

Nieruchomości budowane są pomiędzy ulicami Słoneczną i Krótką w Szklarskiej Porębie. Na zachowanych zdjęciach z lat 30. ubiegłego wieku widać na tym terenie dwa okazałe budynki, które niegdyś tu stały. W czasach niemieckich tworzyły kompleks sanatoryjny Quisisana, a potem Sanatorium Dr. Entzian. Po wojnie urządzono tu domy wczasowe Perła. Większy budynek, czyli Perła I, został rozebrany po pożarze.

Budynek Perły II został wpisany do ewidencji zabytków i miał pozostać w nienaruszonej formie. Zachowanie go było warunkiem udzielenia przez dolnośląskiego konserwatora zabytków zgody na stworzenie wokół zabudowy apartamentowej. Tymczasem inwestor rozpoczął rozbiórkę budynku i gdyby nie interwencje mieszkańców, samorządu i konserwatora zabytków po Perle II nie pozostałby ślad.

Ale i tak inwestor w znaczący sposób zmienił zakres robót i dokonał niemal całkowitej rozbiórki obiektu. Z zabytkowego budynku pozostał w zasadzie tylko parter.

Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie interweniował u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tej sprawie już 11 marca 2020 roku. Burmistrz  wezwał wówczas Inspektora do podjęcia działań zmierzających do nałożenia na inwestora obowiązku wstrzymania prac oraz ustalenia ich legalności. O sprawie powiadomiono również starostę jeleniogórskiego oraz dolnośląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W maju po raz kolejny samorząd interweniował u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inspektor stwierdził, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego. Zdecydowanie zareagował natomiast dolnośląski konserwator zabytków, który nakazał wstrzymać prace rozbiórkowe i nałożył na inwestora karę w wysokości 150 tysięcy złotych. Zawiadomiona została również prokuratura. Decyzja nie jest prawomocna. Inwestor ma możliwość odwołania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.