Ogrzewasz dom prądem? To jesteś właściwym adresatem wsparcia pod nazwą dopłata do prądu lub dodatek elektryczny. Możesz na to liczyć jeszcze w tym roku.

Dodatek – jak chce ustawodawca – będzie wynosił do 1500 zł.

Kto może liczyć na te pieniądze?

Wszystkie gospodarstwa domowe, w których źródło ogrzewania w domu zasilane jest energią elektryczną (pompy ciepła, bojlery). Jeśli w domu mieszka kilka rodzin, to mogą się one ubiegać tylko o jedno dofinansowanie.

Wniosek o dodatek energetyczny mogą złożyć tylko te gospodarstwa domowe, które wcześniej zgłosiły główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności. Urzędnicy będą to kontrolować.

Komu nie przysługuje dodatek?

Rodzinom, których domowa instalacja jest zasilana panelami fotowoltaicznymi. Nawet gdy do ogrzewania wykorzystują pompę ciepła.

O dofinansowanie nie mogą też wnioskować gospodarstwa domowe, które już wcześniej złożyły wniosek o dopłatę do węgla, gazu skroplonego LPG lub innego opału.

Wniosek o wypłatę dodatku

Wzór wniosku znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jest on również dostępny m.in. w urzędach gmin.

Do formularza należy wpisać następujące dane:

– imię i nazwisko osoby wnioskującej,

– numer PESEL,

– obywatelstwo,

– numer i seria dokumentu tożsamości (jeśli nie dysponujemy nr PESEL),

– miejsce zamieszkania (dokładny adres wraz z kodem pocztowym),

– numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze,

– rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny),

– adres e-mail (na który będzie przesłana informacja, że dodatek został przyznany).

We wniosku trzeba też podać, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego. Jeśli jest ono wieloosobowe, musimy podać dane wszystkich jego członków.

Na jakie pieniądze można liczyć?

Ustawa przewiduje dwa progi dofinansowania energii elektrycznej:

– 1000 zł – dla gospodarstw domowych, których zużycie energii elektrycznej za 2021 rok jest standardowe i wynosi do 5 MWh;

– 1500 zł – w sytuacji, gdy roczne zużycie prądu przekracza 5 MWh.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć?

Rachunki za prąd za cały 2021 rok, które potwierdzą, że zużyliśmy ponad 5 MWh.

Od kiedy można składać wniosek?

Wniosek o dodatek elektryczny może złożyć jedynie osoba pełnoletnia. Będą przyjmowane od 1 grudnia 2022. Termin składania mija 1 lutego 2023 roku.

Wniosek będzie można złożyć:

– osobiście,

– on-line (platforma ePUAP i profil zaufany),

– wysłać listem poleconym do właściwego urzędu gminy.

Pieniądze zostaną przelane maksymalnie w ciągu 30 dni kalendarzowych na konto wnioskodawcy. Będzie je również można odebrać w kasie urzędu gminy.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.