Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic, korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  Policji od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2021 roku nanieśli 1620 zgłoszeń, dotyczących naruszeń ładu i porządku publicznego. Najwięcej, bo 808 związanych było z przekraczaniem dozwolonej prędkości, 266 zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania, ale znalazły się również zgłoszenie dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz dzikich wysypisk śmieci. Zgłoszenia można przesyłać do Policji wykorzystując dowolny komputer, tablet lub telefon komórkowy. Intuicyjny interfejs mapy jest przyjazny dla każdego, nawet dla niewprawionego użytkownika Internetu.

– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, wspierające policjantów w codziennej służbie. Korzystanie z aplikacji daje mieszkańcom możliwość zgłaszania miejsc, gdzie dochodzi do sytuacji, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Na podstawie tych informacji, policjanci podejmują interwencje i eliminują zagrożenia. Od momentu uruchomienia tego narzędzia, cieszy się ono dużą popularnością. Mieszkańcy Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego aktywnie współpracują z Policją w zakresie stałego wzrostu poczucia bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do jeleniogórskich policjantów, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wpłynęło 1620 zgłoszeń, z czego policjanci potwierdzili 501. Najwięcej, bo aż 808 dotyczyło przypadków przekraczania dozwolonej prędkości, 266 dotyczyło nieprawidłowego parkowania,  113 zgłoszeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, a 107 dotyczyło nieprawidłowej infrastruktury drogowej.  Było również sporo zgłoszeń dotyczących złej organizacji ruchu – wylicza Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Policja zachęca do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia. Warto jest zadbać o bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy, poprzez nanoszenie na mapę występujących zagrożeń. Pamiętajmy jednak, że nie jest to aplikacja do zgłaszania zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji Policji m.in. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Tego typu informacje powinniśmy niezwłocznie przekazywać telefonicznie pod nr 112, albo osobiście w najbliższej jednostce Policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest też narzędziem służącym do analizy stanu zagrożenia, a do wymiany informacji społeczeństwa z Policją.

Fot. policja

4 komentarze

      • żul lwówecki Odpowiedź

        Nasz dworzec PKP we Lwówku to nie jest miejsce publiczne, szyny już dawno rozkradzione, wokół pełno kur i kóz na wolnym wybiegu, a na pastwisku napić się można legalnie.

  1. Jelenia Góra i jeleniogórzanin donosem stoi.
    W tym mieście dobrze się mają postPRLowscy ludzie i takowe nawyki mają.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.