Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafia do wszystkich województw, powiatów i gmin, a w tej liczbie do wielu beneficjentów na Dolnym Śląsku. Dotyczy to oczywiście także Jeleniej Góry, która jest czwartym pod względem liczby ludności (po Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy) miastem w województwie dolnośląskim, a także powiatu karkonoskiego (istniejącego w latach 1999-2020 pod nazwą: powiat jeleniogórski). W latach 2016-2023 beneficjenci z Jeleniej Góry i tamtejszego powiatu otrzymali z NFOŚiGW wsparcie finansowe na łączną kwotę niemal 163 mln zł.

DOFINANSOWANIE Z NFOŚiGW DLA MIASTA JELENIA GÓRA I POWIATU KARKONOSKIEGO (JELENIOGÓRSKIEGO) W LATACH 2016-2023

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wyspecjalizowaną instytucją finansów publicznych, która – zgodnie z polityką ekologiczną państwa i w ścisłym współdziałaniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, dba o ekorozwój Polski. Jako państwowa osoba prawna, główne ogniwo polskiego systemu wspierania ochrony klimatu i środowiska, NFOŚiGW dofinansowuje różnorodne, najbardziej innowacyjne projekty proekologiczne w całej Polsce, zwłaszcza inwestycje największe i najważniejsze, strategiczne dla państwa, ale także różnorodne przedsięwzięcia w wymiarze regionalnym i lokalnym.

Wystawa przyrodnicza „Klimatyczne Karkonosze” w Centrum Edukacyjno-Przyrodniczym Karkonoskiego Parku Narodowego, to nowa i wyjątkowa atrakcja turystyczna. Jej powstanie dofinansował NFOŚiGW (Fot. KPN)

Będąc liderem we wdrażaniu programów na rzecz ekorozwoju Polski, NFOŚiGW już od 34 lat (utworzony został w roku 1989) zmienia na lepsze jakość życia Polaków, inicjując i wspierając finansowo działania obszarze ochrony przyrody, środowiska i klimatu, a ostatnio szczególnie w zakresie transformacji energetycznej. Dzięki środkom NFOŚiGW uruchomiono inwestycje proekologiczne o wartości ponad 290 mld zł, z czego prawie 2/3 dzięki środkom własnym. Ze wsparcia NFOŚiGW korzystają przedsiębiorcy, samorządy i ich związki, administracja państwowa, instytucje publiczne, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne.

W „Strategii NFOŚiGW na lata 2021-2024” przedstawione zostały priorytety działania instytucji określone we wspomnianym dokumencie jako główne „kierunki finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków i przy udziale Narodowego Funduszu”. Są to: transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, poprawa jakości powietrza, adaptacja do zmian klimatu, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, działania na rzecz ochrony przyrody. Według tych głównych kierunków finansowania ułożone są programy priorytetowe realizowane przez NFOŚiGW.

Na budowę Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów NFOŚiGW przekazał w dwóch transzach łącznie ponad 5,77 mln zł (Fot. KPN)

W swojej misji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa w sposób kompetentny, transparentny i obiektywny, udzielając wsparcia finansowego różnorodnym podmiotom – w całej Polsce oraz wedle ściśle określonych kryteriów formalnych i merytorycznych. Na mapie inwestycji proekologicznych dofinansowanych przez NFOŚiGW wyjątku nie stanowi oczywiście Dolny Śląsk i subregion jeleniogórski. Przeciwnie, zasilanie projektów podejmowanych na tym terenie jest intensywne. Dość powiedzieć, że w latach 2016-2023 NFOŚiGW podpisał 296 umów z beneficjentami z Dolnego Śląska na łączną kwotę dofinansowania ponad 2,8 mld zł (dokładnie: 2 802 404 037 zł). Bezzwrotne dotacje, preferencyjnie oprocentowane pożyczki oraz inne formy wsparcia finansowego w omawianym okresie były przekazywane dolnośląskim beneficjentom na podstawie 52 programów priorytetowych wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów zwiększyła efektywność Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Inwestycję dofinansował NFOŚiGW kwotą ponad 4,5 mln zł (Fot. ZGK)

Jak rzecz wyglądała w odniesieniu do podmiotów z Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego (obecnie karkonoskiego)? Umowy na finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków krajowych podpisane przez NFOŚiGW w latach 2016-2023 z beneficjentami z Jeleniej Góry i tamtejszego powiatu opiewają na łączną kwotę niemal 163 mln zł (dokładnie: 162 996 872 zł), przy czym beneficjenci z miasta Jelenia Góra otrzymali prawie 139 mln zł(dokładnie: 138 957 611 zł), a beneficjenci z powiatu jeleniogórskiego (karkonoskiego) – ponad 24 mln zł (dokładnie: 24 039 261 zł).

Więcej informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i projektach przez niego współfinansowanych pod adresem internetowym:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Oto wykaz najważniejszych ze wzmiankowanych wyżej umów:

JELENIA GÓRA

Miasto Jelenia Góra:

 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice (kwota dofinansowania: 9 674 546 zł ) – rok podpisania umowy: 2022
 • Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jelenia Góra (kwota dofinansowania: 28 757 zł) – rok podpisania umowy: 2019
 • Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze (kwota dofinansowania: 47 637 505 zł ) – rok podpisania umowy: 2022
70 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pomoże poprawić jakość powietrza oraz komfort życia w Jeleniej Górze,. To środki na zakup 20 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i niezbędnej infrastruktury ładowania oraz niemal 8,7 mln zł dofinansowania na przeprowadzenie modernizacji energetycznej samorządowych budynków na terenie Uzdrowiska Cieplice (Fot. Alina Gierak)
 • Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze (kwota dofinansowania: 15 202 515 zł) – rok podpisania umowy: 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. Jelenia Góra

 • Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry – część 1 (kwota dofinansowania: 53 590 000 zł) – rok podpisania umowy: 2017

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

 • Nowoczesne zarządzanie energią w WCSKJ – Przebudowa kotłowni gazowej z zastosowaniem OZE w Szpitalu „Wysoka Łąka” w Kowarach (kwota dofinansowania: 1 527 268 zł) – rok podpisania umowy: 2019

Karkonoski Park Narodowy:

 • Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów (kwota dofinansowania: 3 646 804zł) – rok podpisania umowy: 2019
 • Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów (kwota dofinansowania: 2 131 437 zł) – rok podpisania umowy: 2017
 • LIFE Apollo 2020 – Ochrona niepylaka apollo na terenie Polski, Czech i Austrii (kwota dofinansowania: 3 892 894 zł) – rok podpisania umowy: 2021
 • Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Karkonoskiego Parku Narodowego (kwota dofinansowania: 779 512 zł) – rok podpisania umowy: 2022

Euroregion Nysa:

 • XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” (kwota dofinansowania: 456 188 zł) – rok podpisania umowy: 2018

Ekonomiczna pomarańcza Agnieszka Szumilak

 • Budowa ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Łomnicy (kwota dofinansowania: 390 185 zł) – rok podpisania umowy: 2023

POWIAT KARKONOSKI (wcześniej: JELENIOGÓRSKI)

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach (kwota dofinansowania: 13 043 735 zł) – rok podpisania umowy: 2018
 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana w Szklarskiej Porębie w zakresie zwiększenia przepustowości (kwota dofinansowania: 4 064 202 zł) – rok podpisania umowy: 2022

Lake Hill Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.

 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne hotelu (kwota dofinansowania: 2 380 000 zł) – rok podpisania umowy: 2022

Związek Gmin Karkonoskich Bukowiec

 • Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów (kwota dofinansowania: 4 551 324 zł) – rok podpisania umowy: 2018

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.