Więcej badań w placówkach POZ, dostęp do dietetyka, rewolucja na SOR-ach – to tylko niektóre zmiany w ochronie zdrowia. Na co zatem może liczyć polski pacjent w tym roku?

Które z planowanych lub już wdrażanych zmian w ochronie zdrowia będą najważniejsze dla pacjentów w 2023 roku? Portal Samorządowy zapytał o to ekspertów rynku medycznego, lekarzy i parlamentarzystów zajmujących się opieką zdrowotną. Oto lista ich wskazań…

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) i lekarze rodzinni

Zmiany obejmują m.in.:
– poszerzenie zakresu badań diagnostycznych,
– więcej konsultacji lekarzy specjalistów w przychodniach POZ,
– wprowadzenie koordynatora opieki.

Pacjenci zyskają także dostęp do ciągłej opieki realizowanej przez lekarza i pielęgniarkę z POZ, możliwe będą także konsultacje u dietetyka. Realizacja tego planu jest rozłożona na kilka lat.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Przepełnione SOR-y to jeden z najpilniejszych problemów systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Według badań ok. 80 proc. pacjentów zgłaszających się na SOR-y w ogóle nie powinno tam trafiać. Przynajmniej z trzech powodów:

– większość pacjentów nie wie, jak uzyskać pomoc lekarską w nocy i święta;

– Punkty Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej nie są wyposażone nawet w sprzęt do badań USG czy EKG, który umożliwiłby szybką ocenę stanu zdrowia. Lekarz dyżurny sam często odsyła na SOR;

– pacjenci mają problem z dostaniem się do lekarza, więc wolą poczekać do wieczora i pojechać na SOR. To daje im poczucie bezpieczeństwa, że „przynajmniej ktoś ich obejrzy”.

Żeby to zmienić, od tego roku takie punkty mają działać przy każdym szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub izbie przyjęć (jeśli szpital nie ma SOR-u).

Zmiany w opiece długoterminowej 

Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2020 roku na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oczekiwało ok 2500 osób, w 2021 – 1600 osób. Co ważne, liczba osób w Polsce, które powinny być objęte opieką paliatywną, z roku na rok rośnie. Wielu chorych po prostu umiera w kolejkach do hospicjów.

W 2019 roku NIK skontrolował opiekę paliatywną i hospicyjną. Wnioski są ponure: m.in. niska dostępność na wsiach oraz wprowadzone przez NFZ limity w finansowaniu tego typu świadczeń. W efekcie nie wszyscy, którzy potrzebują opieki paliatywnej, mogą zostać nią objęci.

Sytuacja finansowa większości podmiotów zajmujących się opieką paliatywną i hospicyjną jest bardzo trudna. Dlatego eksperci postulują zniesienie limitowania świadczeń z zakresu opieki paliatywnej. Bo to dzięki niej pacjenci nie tylko żyją dłużej, ale mają dobrej jakości życie – bez bólu, prowadząc życie rodzinne, a nawet pracując. 

I 1 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Regulacja ta ma ułatwić i przyspieszyć dostęp pacjentów do tego rodzaju świadczeń.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia 

Zaczął być wdrażany w ubiegłym roku. Ten proces potrwa do 2032 r.

Jego główne cele to poprawa świadomości i wiedzy Polaków na temat chorób kardiologicznych i ich profilaktyki, poprawa stanu zdrowia oraz jakości życia pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Program stanowi reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i dziedzin pokrewnych.

Leczeniu sanatoryjne

Planowane zmiany obejmują m.in.:

– nowelizację ustawy uzdrowiskowej, dzięki czemu kuracjusze będą mieli swobodę w wyborze placówki. Obecnie to NFZ decyduje o tym, do jakiego ośrodka uzdrowiskowego zostanie zakwalifikowany dany pacjent;

– wprowadzone zostaną maksymalne stawki dopłat pacjentów do leczenia w uzdrowiskach (nie będą już sztywne, jak to jest teraz). Możliwe stanie się ich obniżanie przez placówki, żeby przyciągać kuracjuszy atrakcyjną ceną;

– nowością będzie prowadzenie przez same placówki sanatoryjne list osób oczekujących na przyjęcie do tych ośrodków;

– wdrożone zostaną e-skierowana na leczenie uzdrowiskowe (od stycznia tego roku).

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.