Projekty można składać od 6 lipca.

– W poniedziałek otwieramy bramkę do składania projektów w ramach JBO – mówi Barbara Olszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

– Mieszkańcy będą mogli oddawać projekty przez dwa tygodnie, czyli do 20 lipca do godziny 12. 00. Następnie mają czas na dostarczenie list poparcia mieszkańców. Muszą zebrać pod swoim projektem 50 podpisów. – W tym roku nie oczekujemy aby dostarczano projekty w formie papierowej, prosimy o składanie ich w formie elektronicznej – wyjaśnia Barbara Olszewska. Listy poparcia mogą być w formie papierowej lub elektronicznej.

Na projekty twarde, miękkie i zielone

Do podziału jest 2, 5 mln złotych. Pula pieniędzy na projekty zgłoszone przez mieszkańców została podzielona na trzy kategorie:

projekty twarde (inwestycyjne) – 1 800 000,00 zł (maks. 500 000,00 zł na projekt). Projekty twarde to przede wszystkim zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji czy doposażeniu infrastruktury miejskiej o wartości nie wyższej niż 500 000 zł.

projekty miękkie (imprezy) – 450 000,00 zł (maks. 150 000,00 zł na projekt. )Projekty miękkie natomiast to działania nieinwestycyjne, np. prospołeczne, kulturalne, oświatowe czy sportowe, o wartości nie wyższej niż 150 000 zł.

projekty zielone – 250 000,00 zł (maks. 250 000,00 zł na projekt).

Te ostatnie to nowość w JBO. – Chcemy wesprzeć inicjatywy wpływające na poprawę środowiska naturalnego czy bytowanie zwierząt – wyjaśnia Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.

W ramach projektów zielonych realizowane będą zadania mające na celu zazielenienie przestrzeni miejskiej, rewitalizację skwerów i parków, tworzenie łąk kwietnych, tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników, projekty związane ze zwierzętami oraz warsztaty i działania edukacyjne związane z ekologią i ochroną przyrody.

Zwycięzców poznamy jesienią

Projekty, które przejdą pozytywnie ocenę merytoryczną zostaną opublikowane do 21 października.

26 października od godziny 7.00 ruszy głosowanie on-line.  Potrwa do 2 listopada. Do 10 listopada powinnyśmy poznać projekty, które będą realizowane z JBO 2021.

Wszystkie niezbędne informacje na temat JBO 2021 są na stronie internetowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Tam także są formularze do zgłaszania projektów.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.