Nabór do programu „Klimatyczne Uzdrowiska” potrwa do 2024 roku bądź do wyczerpania środków. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka ogłosił w poniedziałek (17 maja), że rząd przeznaczy 250 mln złotych z NFOŚiGW dla gmin uzdrowiskowych na inwestycje poprawiające jakość powietrza, wody, środowiska. – Z tego programu 200 mln zł przeznaczamy na poprawę efektywności energetycznej budynków i 50 mln zł na działania adaptacyjne do zmian klimatu. Jestem przekonany, że znacząca część tych środków zostanie zainwestowana na Dolnym Śląsku – podkreślał wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Bez smogu w Cieplicach

Pierwsze pieniądze na kontach gmin, które zgłoszą się do programu, powinny pojawić się pod koniec tego roku. Gminy mogą liczyć na dofinansowanie projektów do 5 mln zł.

W Polsce jest 50 uzdrowisk, z czego 11 na Dolnym Śląsku. Dzięki nowemu programowi mają szansę między innymi na inwestycje poprawiające jakość powietrza. W Cieplicach jest to zadanie szczególnie ważne, bowiem jesienią i zimą, podczas sezonu grzewczego, smog daje się we znaki mieszkańcom i kuracjuszom.

Zauważył to prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski,  który zaznaczył, że: Systemy cieplne, stosowane w często wiekowych, ale o wysokich walorach architektonicznych budynkach użyteczności publicznej nadal są w takich miejscowościach oparte na paliwach kopalnych. Dla dobra nas wszystkich, dla zdrowia i dla klimatu trzeba to zmienić, a rola inwestycji publicznych prowadzonych wspólnie z samorządami jest w takich przedsięwzięciach kluczowa .

Wspieracie finansowe dla naszych uzdrowisk w znaczący sposób pomoże w realizacji działań, zmierzających w rezultacie do poprawy jakości powietrza w całym regionie – zaznaczył marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Czyste powietrze i zielono-niebieska infrastruktura

Program Priorytetowy „Klimatyczne Uzdrowiska” będzie składać się z dwóch części – adaptacji do zmian klimatu oraz wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.

Kluczowe cele programu to m.in.: 
upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach uzdrowiskowych,
 poprawa jakości powietrza,
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej,
 inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł,
 działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, systemów zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, zieleńców i parków,
 zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych.

Szanse dla uzdrowisk

Wszystkim nam zależy na dobrym klimacie. Czyste powietrze, woda, zdrowa żywność, możliwość życia w symbiozie z otaczającą nas naturą to marzenia ponad jakimikolwiek podziałami. Szczególne oczekiwania mamy wobec miejscowości uzdrowiskowych. Tu szukamy nie tylko wypoczynku, ale i zdrowia. A to oznacza dla ponad 50 gmin uzdrowiskowych i miejscowości, które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej, olbrzymie szanse, ale i wyzwania – mówił minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka. – Kapitał tych samorządów to wyjątkowy mikroklimat, o który wspólnie, aktywnie musimy zadbać – dodał minister.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.