Realizowane projekty będą podzielone na „twarde” (inwestycyjne), „miękkie” (prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe) oraz „zielone” (przyjazne dla środowiska). Pula środków wzrasta do 2,7 miliona złotych (200 tys. więcej niż w JBO`21), z czego 2,15 mln zł przeznaczono na cieszące się największym zainteresowaniem projekty twarde. 300 tys. zł to kwota na projekty miękkie a 250 tys. na zielone.
Propozycje projektów do JBO 2022 będzie można zgłaszać od 10 maja do 24 maja za pomocą Portalu Partycypacji Społecznej, na stronie:
www.konsultacje.jeleniagora.pl
Wniosek może zgłosić każda osoba fizyczna, mieszkająca w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła 16. rok życia oraz osoba prawna mająca siedzibę i działająca na terenie Jeleniej Góry. Do każdego wniosku należy dołączyć listę poparcia (elektroniczną bądź papierową) zawierającą podpisy minimum 50 mieszkańców Jeleniej Góry. Listy poparcia należy składać od 25 maja do 1 czerwca 2021 r.
Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Weryfikacja ta potrwa do 2 września. 4 października zostanie ogłoszona lista projektów, przyjętych do głosowania. Samo głosowanie, czyli decydujący etap, odbędzie się w dniach od 5 do 10 października 2021 roku.
Nowością jest to, że głosowanie odbędzie się za pomocą Portalu Partycypacji Społecznej, na stronie konsultacje.jeleniagora.pl. Aby wziąć w nim udział, należy założyć konto na tym portalu. Warto to zrobić, gdyż posłuży nam ono także do innych głosowań, w kolejnych edycjach JBO, a także w konsultacjach społecznych, prowadzonych przez miasto Jelenia Góra. W tym roku w budżecie obywatelskim dopuszcza się też możliwość głosowania tradycyjnego, na papierze.
Regulamin JBO 2022 znajduje się na stronie konsultacje.jeleniagora.pl.
Wyniki JBO 2022 zostaną ogłoszone najpóźniej 21 października 2021 roku.
W poprzedniej edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego pula środków wynosiła 2,5 miliona złotych. Złożonych zostało 66 projektów, w tym 37 twardych, 32 miękkie oraz 7 zielonych. Łącznie oddanych zostało blisko 7 tysięcy głosów.
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.