Ubezpieczenie zdrowotne dla każdego. Kiedy ten przepis wejdzie już w życie, to skorzysta na tym 3 mln Polaków. A to nie koniec państwowej pomocy.

Szacuje się, że około 40 procent bezrobotnych rejestruje się w urzędach pracy tylko po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. Gwarantuje ono dostęp do bezpłatnej opieki lekarskiej. To ma się jednak zmienić i to już od 1 stycznia 2023 roku.

Jeżeli ta propozycja wejdzie w życie, to zmiany obejmą prawie 3 mln Polaków (800 tys. zarejestrowanych w pośredniakach i 2 mln, które tego nie zrobiły). Chodzi o to, że nie trzeba się będzie rejestrować w urzędzie, żeby mieć dostęp do bezpłatnych usług finansowanych przez NFZ.

Od nowego roku wystarczy tylko złożyć wniosek do ZUS, żeby każdy – nawet osoba, która nie pracuje i nie ma jej w rejestrach bezrobotnych – został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rząd stawia jednak warunek: dochody takiej osoby nie mogą przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia. A to od stycznia wyniesie 3490 zł brutto.

Inne zmiany

To nie koniec zmian, które dotyczą bezrobotnych, bo rządowe plany mają większy rozmach.

– Bon szkoleniowy

Teraz bezrobotny, który chce skorzystać z odpłatnego kursu zawodowego, może skorzystać z bonu szkoleniowego. Opiewa on na 100 proc. średniej pensji (obecnie to 6156 zł). Bony przysługują tylko osobom do 30 roku życia.

Po zmianach bon szkoleniowy będzie zastąpiony bonem na kształcenie dla bezrobotnych w każdym wieku.

– Opieka nad dzieckiem

Osoba bezrobotna, która podejmuje zatrudnienie, może liczyć na zwrot kosztów opieki nad dzieckiem. Taka pomoc przysługuje na dziecko do 6 lub 7 roku życia, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Refundacja wynosi nie więcej niż połowę minimalnej pensji i przysługuje przez 6 miesięcy.

Po zmianach refundacja zostanie wydłużona w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 18 lat.

– Bon na zasiedlenie

Teraz bezrobotny, które z powodu pracy przeprowadzi się co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania, otrzymuje bon na zasiedlenie (do 30 roku życia). To 200 proc. średniej pensji.

Po zmianach bon będzie przysługiwał bez względu na wiek osoby bezrobotnej.

– Zasiłek

Dziś zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która wcześniej zarabiała co najmniej pensję minimalną. Zasiłek wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1024,10 zł przez pozostały okres.

Po zmianach zasiłek będzie przysługiwał także w sytuacji, kiedy dana osoba zarabiała tylko połowę najniższej krajowej.

  • w przypadku osób pracujących za płacę minimalną – 1304,10 zł w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobierania zasiłku i 1024,10 zł przez kolejne miesiące,
  • w przypadku osób pracujących za połowę płacy minimalnej zasiłek wyniesie 652,05 zł przez pierwsze trzy miesiące i 512,05 zł przez kolejne miesiące.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.