Rząd zamierza nadać służbom sanitarnym nowe uprawnienia. Jeżeli ktoś poda nieprawdziwe informacje podczas wywiadu epidemicznego, może zostać surowo ukarany. To nie jedyna nadchodząca zmiana.

Nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi już zajął się sejm, a dokument jest po pierwszym czytaniu. To prawo, które jest podstawą działań państwa w walce z pandemią koronawirusa. Rząd, przygotowując się do nadejścia czwartej fali, zamierza zmienić i zaostrzyć część zapisów ustawy. Jeżeli dokument wejdzie w życie w zaproponowanej formie, to inspekcja sanitarna otrzyma nowe uprawnienia. Chodzi dokładnie o wywiad epidemiologiczny. Jest to rozmowa osoby zakażonej, przebywającej na kwarantannie z pracownikiem sanepidu. Podczas niej przepytywany powinien szczerze odpowiedzieć na wszelkie pytania, czyli np. podać listę osób, z którymi się ostatnio spotykał, wymienić miejsca, w których był. Jednak wielu zakażonych zataja takie informacje.

Do 30 tys. zł

Dlatego rząd zamierza karać takie osoby. W projekcie ustawy zapisano: „Kto nie udziela żądanych informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 albo udziela ich w niepełnym zakresie albo udziela informacji nieprawdziwej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł”. To nie wszystko, bo rządzący chcą dodać jeszcze zapis: „Kto nie realizuje zadań w ramach procedury monitorowania występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 47d, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł”.

W tym obszernym dokumencie zmian przepisów jest znacznie więcej, a jedna z ważniejszych dotyczy czasu trwania kwarantanny. Dziś to maksymalnie 21 dni, ale rządzący chcą to zmienić. Inspektor sanitarny, w drodze decyzji, może przedłużyć kwarantannę „ponad okres wskazany w przepisach (…) do czasu poddania osoby odbywającej kwarantannę badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia, nie dłużej niż do 30 dni”.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że całym kraju potwierdzono 221 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 7 osób. Hospitalizowanych jest 335 chorych z COVID-19, a 48 z nich przebywa pod respiratorami. Dla pacjentów przygotowano 6039 łóżek i 580 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 63 155 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 655 543 zakażonych.

News4Media, fot.: iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.