Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego ogłosiła wyniki Rankingu Gmin Dolnego Śląska, który nazywany też jest rankingiem najlepiej rozwijających się gmin. Dla naszego regionu wyniki nie są rewelacyjne, a nasze gminy nie odniosły spektakularnego sukcesu. Nawet rozwojowi liderzy, jak Karpacz i Świeradów, są niżej niż można by oczekiwać. Naszym liderem okazuje się Gromadka.

To druga edycja rankingu opartego na danych statystycznych (partnerem fundacji jest przy jego tworzeniu wrocławski urząd statystyczny. Na pewno atutem stanowiącym o wartości analizy jest bogactwo ujętych zmiennych. Autorzy bazują aż na 16 parametrach:

– średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,

– średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,

– średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019–2021,

– średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł na finansowanie programów i projektów unijnych w latach 2019–2021,

– udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem budżetów gmin w 2021 r.,

– przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.,

– saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.,

– udział długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia),

– średni wynik egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.,

– udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.,

– wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.,

– udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.,

– wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.,

– wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.,

– odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.,

– udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia).

W rankingu ujęto 165 dolnośląskich gmin bez Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha. Autorzy uznali, że specyfika dużych miast jest tak odmienna, że ich porównywanie z mniejszymi gminami nie ma racji bytu. Gminy sklasyfikowano z podziałem na te do 20 tys. mieszkańców i powyżej. Jest też jednak klasyfikacja wszystkich gmin i na tej się skupimy, bo z generalnej klasyfikacji nie wynika, żeby populacyjne  rozróżnienie miało wpływ na generalną klasyfikację.

U nas najlepiej wypadła Gromadka, zajmując 10 miejsce wśród dolnośląskich gmin. W drugiej dziesiątce sklasyfikowane zostały gminy, które w najróżniejszych ogólnopolskich rankingach zwykle plasują się w czołówce. Karpacz zajął 15. Miejsce, a Świeradów – 18. Oba nasze kurorty przedzieliła jeszcze gmina wiejska Bolesławiec na 17. Miejscu. Ranking wskazuje na potencjał powiatu bolesławieckiego – w górnej części tabeli znalazło się także miasto Bolesławiec (26.), Osiecznica (30.) i Warta Bolesławiecka (45.). Mimo swoich, związanych ze specjalna strefą, możliwości słabo wypadł w tym powiecie tylko Nowogrodziec (93.).

Sukcesem może się też pochwalić gmina Zgorzelec, która w odniesieniu do pierwszej edycji rankingu awansowała aż o 61 miejsc w górę (trzeci, najwyższy awans w skali województwa).

Niestety gęściej od „naszych” jest w ostatniej dwudziestce rankingu, gdzie znalazło się pięć gmin z regionu w tym – zaskakująco – Lwówek Śląski, Mirsk i Podgórzyn. Bardzo źle wypadło też miasto Zgorzelec, dopiero 98.     

Miejsce gmin regionu jeleniogórskiego w Rankingu Gmin Dolnego Śląska

 1. Jerzmanowa
 2. Ścinawa
 3. Polkowice

10. Gromadka

15. Karpacz

17. Bolesławiec (gmina)

18. Świeradów Zdrój

22. Zgorzelec (gmina)

26. Bolesławiec (miasto)

28. Bogatynia

30. Osiecznica

31. Jeżów Sudecki

41. Szklarska Poręba

42. Bolków

45. Warta Bolesławiecka

68. Lubań (m)

71. Lubań (g)

76. Mysłakowice

77. Świerzawa

83. Kowary

86. Siekierczyn

89. Kamienna Góra (m)

90. Kamienna Góra (g)

91. Piechowice

93. Nowogrodziec

98. Zgorzelec (m)

102. Zawidów

105. Wojcieszów

106. Lubomierz

116. Węgliniec

119. Lubawka

120. Leśna

121. Stara Kamienica

123. Olszyna

124. Wleń

130. Pieńsk

138. Gryfów Śląski

139. Sulików

143. Janowice Wielkie

146. Lwówek Śląski

151. Platerówka

154. Podgórzyn

158. Mirsk

161. Marciszów

163. Przemków

164. Kotla

165. Pęcław

Fot. gmina Gromadka

1 Komentarz

 1. Szanowni Państwo!
  Droga Młodzieży!
  Kochane Dzieci!

  Obiektywna prawda jest taka, że Abraham, Mojżesz, Jezus i jego matka oraz Mahomet i inni tym podobni to pochodzący z Bliskiego Wschodu chorzy psychicznie i nerwowo ludzie, którzy mają niewiele wspólnego z ewentualnie istniejącym Bogiem. 2000 lat temu nie było psychiatrii ani psychologii. Poza tym, to byli oszuści i cwaniaki, jak ci dzisiejsi w kolorowych fatałaszkach.
  Jak psa można wytresować do aportowania, tak można wytresować człowieka do: klęczenia, podzielania cudzych urojeń, wielbienia chorych psychicznie ludzi i donoszenia na samego siebie (tzw. „spowiedź” śfienta).
  Wyznawcy wszelkich religii nie zdają sobie sprawy, że podzielają chore urojenia tylko dzięki „praniu mózgu” i tresurze prowadzonej od urodzenia, od dzieciństwa.
  Dla pozornej wygody, wyznawcy religii nie chcą sobie uświadomić tego, że tkwią w religijnym matrixie. Dlatego jest tak duży popyt na odwracacze uwagi: TV-bzdury, fikcję filmową, piłkę nożną, disco-polo i niszczącą mózg wódkę, której picie sprytnie uzupełnia się z religią niszczącą rozum.
  W przeciwieństwie do psa, wyznawcy religii stosują auto-tresurę w postaci tzw. modlitwy, która jest aktem choroby psychicznej.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.