Jednostka OSP w Czernicy doczekała się nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Na zakup złożyły się wrocławski WFOŚIGW, urząd gminy i nadleśnictwa.

OSP w Czernicy należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a musiała korzystać z czterdziestoletniego stara 266. Teraz druhowie doczekali się nowoczesnego pojazdu. Przekazana jednostce Scania P450XT może przewozić sześciu strażaków, wyposażona jest w kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 7000 litrów, 710 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy oraz autopompę. Ma zamontowane ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajność od 1600 do 3200 l/min. Oświetlenie terenu akcji w porze nocnej umożliwia wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm. Natomiast z przodu pojazdu zamontowano wyciągarkę elektryczną o uciągu 9979 kg z liną o długości 28 metrów.

Zakup został sfinansowany przez gminę Jeżów Sudecki (754 tys. zł), WFOŚiGW we Wrocławiu (500 tys. zł), Nadleśnictwo Lubin (10 tys. zł), Nadleśnictwo Jugów (3 tys. zł) i Nadleśnictwo Lwówek Śląski (3000 tys. zł).

Fot. OSP Czernica

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.