Dziś (1 marca) rano rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do jeleniogórskich przedszkoli. Rodzice i opiekunowie dzieci mają czas do 17 marca (godz. 13:00) na wybranie placówki, zalogowanie się do panelu internetowego oraz złożenie wniosku do przedszkola, które wybrali dla dziecka.

Jak zapewniają urzędnicy z Departamentu Edukacji UM w Jeleniej Górze, nie powinno zabraknąć miejsc dla żadnego dziecka.

Wnioskować można do dowolnego z ośmiu miejskich przedszkoli objętych rekrutacją elektroniczną. Jest jeszcze jedno przedszkole – Publiczne Przedszkole „Promyczek” przy ul. Kolberga 5, gdzie rekrutacja odbywa się na tych samych zasadach, według tych samych kryteriów co do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, ale przeprowadzana jest tradycyjnie, papierowo, bez zgłaszania dziecka przez system naboru. Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do tego przedszkola, w celu złożenia aplikacji powinny zgłosić się bezpośrednio do placówki. 

Rodzice i opiekunowie wnioski mogą składać w trzech placówkach. Pierwsza z nich będzie placówką pierwszego wyboru. Gdy dziecko nie dostanie się do niej, będzie można ubiegać się o miejsce w dwóch innych, wybranych wcześniej przedszkolach.

Placówki, z których można wybierać”

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Józefa Piłsudskiego 32;

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Krasickiego 6;

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Zjednoczenia Narodowego 15;

Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze, ul. Fryderyka Chopina 4;

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Mieczysława Karłowicza 13;

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2;

Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze, ul. Karola Kurpińskiego 2;

Miejskie  Przedszkole  Nr  27  „Okrąglaczek”  w  Jeleniej Górze,  ul. Juliana Tuwima 12.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl

O tym, czy dziecko dostanie się do wybranej placówki, decyduje szereg kryteriów, za które przyznawane są punkty. Automatycznym z nich jest zamieszkanie dziecka w Jeleniej Górze. Najwyżej punktowane są kryteria podstawowe, ustawowe. Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, bądź jednego czy obojga jego rodziców czy też jego rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata lub objęcie kandydata pieczą zastępczą (kryteria równorzędne – tak samo punktowane).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 27 marca, a do 3 kwietnia rodzice będą mieli czas na potwierdzenie wyboru. Ostateczne  rezultaty rekrutacji podstawowej będą znane 13 kwietnia

Dzieci spoza Jeleniej Góry będą mogły być przyjęte dopiero po rekrutacji w ramach wolnych miejsc wykazanych przez poszczególne placówki.

Oprócz tego miejsca oferują przedszkola niepubliczne. W takich placówkach rekrutacja prowadzona jest tradycyjnie poprzez zapisy u dyrektorów placówek.

Dziś także ruszyły zapisy do Żłobka Miejskiego przy ul. Różyckiego 21. Te prowadzone są poprzez złożenie karty zgłoszeń do placówki między 1 a 31 marca, bezpośrednio w żłobku lub pocztą elektroniczną. Szczegóły na stronie żłobka: https://zlobekjgora.pl/

Fot.Pixaby

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.