Właściciele ras psów uznawanych za agresywne o obowiązku uzyskania zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.


Przedmiotowe zezwolenie wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
➢    Zezwolenia, o którym mowa, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.
➢    W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa należy zgłosić to właściwemu organowi, który dokonuje zmiany zezwolenia.
➢    Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. ustalono wykaz psów ras uznanych za agresywne:
➢    amerykański pit bull terrier,
➢    pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
➢    buldog amerykański,
➢    dog argentyński,
➢    pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
➢    tosa inu,
➢    rottweiler,
➢    akbash dog,
➢    anatolian karabash,
➢    moskiewski stróżujący,
➢    owczarek kaukaski.

Aby otrzymać zezwolenie należy:
➢    wypełnić wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce KARTY USŁUG, Ochrona Środowiska, Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
➢    dokonać opłaty skarbowej 82 zł,
➢    załączyć do wniosku kopię rodowodu lub metryki psa,
➢    posiadać dowód osobisty, który przedkłada się do wglądu

Fot. pixabay

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.