Dofinansowanie obejmie do 100 procent kosztów inwestycji, a jego limit dla poszczególnych gmin wynosi maksymalnie 5 milionów złotych.

Wiosną tego roku rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie inwestycji
w gospodarkę wodno-ściekową. Dzięki temu do 29 dolnośląskich gmin trafią ponad 92 miliony złotych.

– Wszystkie inwestycje w gospodarkę wodną podnoszą jakość naszego codziennego życia. Dodatkowo umiejętne i rozważne dysponowanie wodą staje się koniecznością w czasach postępujących zmian klimatycznych. Znaczenie tych gminnych inwestycji, które w naszym konkursie otrzymały dofinansowanie jest podwójne – zarówno dla komfortu życia mieszkańców jak i dla środowiska naturalnego – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs był zorganizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

– Bardzo się cieszę, że samorządy skorzystają z tych pieniędzy i rozwiną swoją infrastrukturę wodno-ściekową. Dlaczego to takie ważne? W wielu miejscach w naszym regionie są jeszcze obszary, gdzie brakuje kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Dlatego jestem przekonany, że wspólnymi siłami krok po kroku będziemy w stanie redukować braki infrastrukturalne – wyjaśnia Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można między innymi koszty budowy/przebudowy:

• sieci wodociągowych,

• sieci kanalizacyjnych,

• oczyszczalni ścieków,

• przydomowych oczyszczalni ścieków,

• stacji uzdatniania wody,

• podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie.

Lista projektów

 1. Gmina Lubomierz – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim
  w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska – 4 113 120zł
 2. Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. – Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice – wodociąg Przedborowa etap II – 3 084 743zł
 3. Gmina Lewin Kłodzki – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica – 3 107 723zł
 4. Gmina Leśna – Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz z budową zbiornika retencyjnego w Leśnej – 2 104 451zł
 5. Gmina Nowa Ruda – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowa Ruda – etap III – 3 322 800zł
 6. Gmina Jeżów Sudecki – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Jeżowie Sudeckim – Etap V – 5 000 000zł
 7. Gmina Wleń – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec – 3 480 831zł
 8. Wodociągi Gminy Kłodzko Sp. z o.o. – Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Ścinawica, Szalejów Górny oraz Łączna – 3 000 000zł
 9. Gmina Wiązów – Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zborowice i Wyszonowice, przebudowa magistrali wodociągowej i sieci wodociągowej metodą bezwykopową łączącą miejscowości Łojowice i Wawrzyszów, budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinowa, zakup i wymiana wodomierzy z automatycznym odczytem – 4 016 042zł
 10. Gmina Węgliniec – Rozbudowa sieci i kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Węglińcu – 3 029 999zł
 11. Gmina Udanin – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Udanin wraz z zakupem sprzętu – etap II – 3 549 893zł
 12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej – Montaż urządzenia podnoszącego ciśnienie wody na istniejącym obiekcie w Starej Bystrzycy Gmina Bystrzyca Kłodzka – 80 640zł
 13. Gmina Lądek-Zdrój – Rozwój obszarów wiejskich gminy Lądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na ich terenie – 2 892 391zł
 14. Gmina Świerzawa – Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości Sokołowiec – 4 908 704zł
 15. Gmina Dziadowa Kłoda – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda – 5 000 000zł
 16. Gmina Pielgrzymka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wojcieszyn – 1 254 016zł
 17. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kadłub – 3 211 118zł
 18. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji – Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Jedlina – Zdrój i Gminy Walim – 2 465 655zł
 19. Gmina Dzierżoniów – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – 2 655 073zł
 20. Gmina Dobromierz – Rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobromierz – 3 010 000zł
 21. Gmina Ciepłowody – Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Gminie Ciepłowody w ramach Programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap – 5 000 000zł
 22. Gmina Pieszyce – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszyce – 2 780 168zł
 23. Gmina Lubań – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice – 3 668 140zł
 24. Gmina Zagrodno – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zagrodno poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Modlikowicach, przebudowę SUW w Olszanicy, Zagrodnie i Brochocinie oraz uzbrojenie i podłączenie otworu studziennego w SUW w Zagrodnie – 4 232 250zł
 25. Gmina Wojcieszów – Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie – 227 000zł
 26. Gmina Bolków – Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków – 3 925 572zł
 27. Gmina Chojnów – Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszówka – etap III oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Jaroszówka – 3 375 814zł
 28. Gmina Żukowice – Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej pomiędzy m. Dankowice a m. Bukwica – 890 292zł
 29. Gmina Jordanów Śląski – Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jordanów Śląski wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej – 5 000 000zł

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.