Matury - dzień pierwszy

fot. UM Jelenia Góra (archiwalne)

W jeleniogórskich szkołach średnich 920 maturzystów rozpoczęło dziś egzamin dojrzałości zmaganiami z językiem polskim na poziomie podstawowym. W Jeleniej Górze najwięcej uczniów przystąpiło do matury w liceum im. Żeromskiego – 186 i w liceum im. Norwida 180. Tegoroczne matury – po wprowadzonych zmianach – formalnie są łatwiejsze, niż w latach przed epidemią, bo też maturzyści przygotowywali się w trudniejszych warunkach (nauka zdalna). Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym.

Najistotniejsze różnice ułatwiające zdobycie matury to opracowanie zadań na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań określonych w podstawie programowej, nieobligatoryjne egzaminy ustne, możliwość zrezygnowania z jedynego obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Uczniowie podkreślają jednak, że w praktyce wiele łatwiej nie będzie, bo uczelnie - zwłaszcza te prestiżowe - wymagań nie obniżają i chcąc studiować w wielu z nich i tak trzeba podejść do dodatkowych egzaminów.
Schemat egzaminu z podstawy języka polskiego tradycyjnie ma dwie części. Trzeba rozwiązać test (dotyczył “Zemsty”) i napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego. Zadane w tym roku tematy to: - Czy ambicja ułatwia osiągnięcie celu na przykładzie "Lalki" Bolesława Prusa?; -Miasto przyjazne czy wrogie? Na podstawie opisu Łodzi z "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta. Wierszem, który można było interpretować był “Strych” Beaty Obertyńskiej.
Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy po egzaminie zgodnie stawiali na rozważania o ambicjach na podstawie “Lalki”. Tłumaczyli, że powieść pojawia się właściwie na wszystkich szczeblach edukacyjnych, jest więc jedną z lepiej omówionych i znanych pozycji literackich.
- I jeszcze zadanie nie zaskoczyło, bo na tegorocznej liście spodziewanych lektur „Lalka” była bardzo wysoko. Widziałem, jak u kolegów i koleżanek pojawił się uśmiech, gdy zobaczyli taki właśnie temat rozprawki. Więcej problemów miałem raczej z testem, ale generalnie jestem zadowolono i myślę, że po dzisiejszym dniu źle nie będzie – podsumował Tomek, tegoroczny maturzysta.
Matura potrwa do 20 maja. Każdego dnia odbędą się dwie sesje egzaminacyjne. Żeby zdać, maturzyści muszą podejść do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Muszą uzyskać minimum 30 proc.
Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mieli szansę napisać go w sesji dodatkowej od 1 do 16 czerwca.
Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. A ten, kto nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

 


 

Komentarze (0)

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.