Od poniedziałku sądy wracają de (względnie) normalnej pracy

Od poniedziałku sądy wracają de (względnie) normalnej pracy

Od poniedziałku (1 czerwca) jeleniogórski sąd okręgowy i sądy rejonowe okręgu wznawiają normalny tryb sądzenia. Określenie „normalny jest jednak nieco na wyrost, bo jednocześnie wprowadzono cały szereg szczególnych zasad bezpieczeństwa przed zakażeniem w budynkach sądów i w czasie rozpraw, przez co wokandy będą prowadzone nieco inaczej.

Tradycyjnych rozpraw w sądach nie było od marca. Po wprowadzonych ograniczeniach epidemicznych prowadzone były tylko najpilniejsze postępowania. Sankcjonujące to zarządzenie prezesa sądu okręgowego zostało już uchylone, ale teraz obowiązywać będą nowe, określające Zasady bezpiecznego procedowania i Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas pracy i obsługiwania interesantów.
Każdy z prezesów wydał własne zarządzenia, uwzględniające specyfikę obiektów sądowych. Dlatego w szczegółach mogą się różnić, ale w każdym sądzie obowiązują wspólne zasady, takie jak mierzenie temperatury osobom wchodzącym do budynków, możliwość przyjścia nie wcześniej niż 10 (w SR w Jeleniej Górze) – 20 minut (SR w Kamiennej Górze) przed godziną wezwania, obowiązek (dla uczestników rozpraw) dezynfekowania dłoni i używania maseczek (te ostatnie - poza czynnościami niezbędnymi dla ustalenia tożsamości), obowiązek zachowania dystansu. Każda z sal rozpraw będzie musiała być wietrzona przynajmniej raz na trzy godziny, a po zakończonej wokandzie – dezynfekowana. Wprowadzono też zasadę 48 godzinnej kwarantanny dla korespondencji procesowej (oprócz najpilniejszych).
Przymiot jawności rozpraw ma być zachowany ale w mocno ograniczonym zakresie. Publiczność może być wpuszczona na salę, ale tylko za zgodą przewodniczącego składu (zdecyduje tez ile osób może wejść) i pod warunkiem, że taka osoba przynajmniej dwa dni przed posiedzeniem lub rozprawą zgłosi (telefonicznie) chęć uczestnictwa w BOI lub sekretariacie wydziału.


 

Komentarze (2)

Niech ktoś chociaż sprawdzi tytuł przed wstawieniem, oraz ortografię. Pal licho merytoryczne uwagi, chrześcijanie i tak z reguły nie rozumieją większości pisanego słowa.

Panie i Panowie Sędziowie będą mieć dużo pracy.

Trzeba rozliczyć narodowych socjalistów PiS.bolszewików od małego kulawego führera ukrywającego się w bunkrze kaczy szaniec przy Noeogrodzkiej.

WOLNE SĄDY!

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.