Tradycyjnych rozpraw w sądach nie było od marca. Po wprowadzonych ograniczeniach epidemicznych prowadzone były tylko najpilniejsze postępowania. Sankcjonujące to zarządzenie prezesa sądu okręgowego zostało już uchylone, ale teraz obowiązywać będą nowe, określające Zasady bezpiecznego procedowania i Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas pracy i obsługiwania interesantów.
Każdy z prezesów wydał własne zarządzenia, uwzględniające specyfikę obiektów sądowych. Dlatego w szczegółach mogą się różnić, ale w każdym sądzie obowiązują wspólne zasady, takie jak mierzenie temperatury osobom wchodzącym do budynków, możliwość przyjścia nie wcześniej niż 10 (w SR w Jeleniej Górze) – 20 minut (SR w Kamiennej Górze) przed godziną wezwania, obowiązek (dla uczestników rozpraw) dezynfekowania dłoni i używania maseczek (te ostatnie – poza czynnościami niezbędnymi dla ustalenia tożsamości), obowiązek zachowania dystansu. Każda z sal rozpraw będzie musiała być wietrzona przynajmniej raz na trzy godziny, a po zakończonej wokandzie – dezynfekowana. Wprowadzono też zasadę 48 godzinnej kwarantanny dla korespondencji procesowej (oprócz najpilniejszych).
Przymiot jawności rozpraw ma być zachowany ale w mocno ograniczonym zakresie. Publiczność może być wpuszczona na salę, ale tylko za zgodą przewodniczącego składu (zdecyduje tez ile osób może wejść) i pod warunkiem, że taka osoba przynajmniej dwa dni przed posiedzeniem lub rozprawą zgłosi (telefonicznie) chęć uczestnictwa w BOI lub sekretariacie wydziału.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.