Duże kontrowersje wzbudzają dwa projekty uchwał zgłoszone przez prezydenta Jeleniej Góry na najbliższą sesje rady miasta. Oba dotyczą Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Projekty są alternatywne. Pierwszy zakłada dofinansowanie JTBS-u kwotą 4,5 mln zł, drugi likwidację podmiotu. Można zakładać, że nieprzyjęcie przez radnych pierwszej z uchwał oznaczać będzie poddanie pod głosowanie drugiej. Oczywiście formalnie możliwe jest odrzucenie obu propozycji.

W uzasadnieniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego JTBS-u można przeczytać, że z wnioskiem wystąpił w październiku ubiegłego roku prezes towarzystwa. Środki, które miasto miałoby przekazać posłużyć mają realizacji inwestycji (przy ul. Elewów), na które miasto otrzymało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Podwyższenie kapitału zakładowego ma poprawić sytuację finansową spółki i zwiększyć jej wiarygodność przed wystąpieniem do BGK o kredyty preferencyjne z programu Społeczne Budownictwo Czynszowe na sfinansowanie budowy mieszkań przy ul. Elewów.

W uzasadnieniu uchwały o rozwiązaniu JTBS czytamy z kolei, że celem powołanej w 1999 r spółki jest budowa mieszkań i ich eksploatacje przez wynajem oraz, że samofinansowanie spółki nastąpi po uzyskaniu do jej zasobów ok. 600 mieszkań wybudowanych z pomocą miasta zwiększającego kapitał spółki. Tego celu nie osiągnięto przez co JTBS generuje straty finansowe i (przy braku możliwości dokapitalizowania) dalsze funkcjonowanie JTBS jest ekonomicznie nieuzasadnione.

***

Na komisjach, które procedowały projekty radni klubów PiS i Bezpartyjnych głosowali za uchwałą o rozwiązaniu JTBS. Dość nerwowo zareagował na te głosowania prezydent Łużniak, wydając oświadczenie:

W dniu 17 marca br. jeleniogórscy radni PiS i radni rekomendowani przez Huberta Papaja pokazali, że liczą się dla nich tylko i wyłącznie doraźne korzyści polityczne, a nie dobro mieszkańców Jeleniej Góry. Złożyłem trzem komisjom Rady Miejskiej projekt uchwały, na mocy której można dokapitalizować Jeleniogórskie TBS, a przez to przyspieszyć proces budowy mieszkań komunalnych dla mieszkańców Jeleniej Góry. Alternatywą dla tej uchwały była likwidacja TBS, co oznaczała brak możliwości budowy 120 mieszkań rocznie przez najbliższe lata.

Dokapitalizowanie daje taką gwarancję. Ponadto pozwoli TBS-owi na uzyskanie niezbędnej do rozwoju stabilizacji finansowej. Radni PiS z zadziwiającą zgodą głosowali za likwidacją TBS. Radni – Dębski, Gierus i Piotrowicz zabiegali o to, by TBS przestał istnieć, choć to właśnie m.in. oni zarzucają władzom miasta niewystarczające starania o budowę mieszkań.

Uzyskaliśmy – jako Jelenia Góra – bezzwrotne wsparcie w wysokości ponad 4 milionów złotych z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę trzech domów na osiedlu Podchorążych. Dokapitalizowanie Jeleniogórskiego TBS jest niezbędne, by z tych środków skorzystać.

Perfidia radnych PiS polega na tym, że odrzucają wsparcie własnego rządu dla naszego Miasta i osób oczekujących na mieszkania komunalne. Skutkiem decyzji radnych PiS i bloku H. Papaja byłoby wyrzucenie na bruk mieszkańców wynajmujących obecnie swoje mieszkania od Jeleniogórskiego TBS.

Pozostali radni na posiedzeniach komisji głosowali za przyjęciem szansy rozwoju budownictwa komunalnego w Jeleniej Górze, mając na względzie interes Mieszkańców i rozwój Jeleniej Góry.”

Głosem drugiej strony można chyba nazwać szeroko rozkolportowaną wypowiedź byłego radnego Wojciecha Leszczyka:

Panie Łużniak, przerzucanie na radnych opozycji, odpowiedzialności za własną nieudolność oraz brak podejmowania działań w poprzednich latach jest bezczelne, absurdalne i świadczy tylko o rozpaczliwym położeniu w jakim się Pan znajduje. Gdzie Pan był od 1998 roku? Co Pan zrobił przed 25 lat działania w samorządzie w tej sprawie? Ile za rządów Pana i Pańskich kolegów wybudowano nowych mieszkań komunalnych, ile TBS, ile pozyskano mieszkań komunalnych czy socjalnych? Ile za Pańskiej kadencji od 2018 roku?

Dofinansowanie TBSu w tej chwili nie ma najmniejszego sensu, miał Pan blisko pięć lat na to aby dokonać zmian w Jeleniej Górze. Otrzymał Pan więcej czasu w trakcie jednej kadencji, niż którykolwiek prezydent miasta w przeszłości. Teraz ma Pan czelność zrzucać odpowiedzialność na opozycyjnych radnych? Gdzie jest 3,5 miliona złotych jakie TBS otrzymał od Wodnika? Proszę o odpowiedź w tej sprawie”.

I jeszcze jedna wypowiedź (obie za jg24.pl):

Spółka która wciąż przynosi straty, nie buduje ani nie skupuje mieszkań pod najem. Tak, to jeleniogórski TBS. Straty to średnio 200 tys. zł rocznie przy zarobkach prezesa ok 240 tys. zł rocznie. Czy likwidacja JTBS to dobry pomysł? Przecież nikt rozsądny, nie zagłosuje za dokapitalizowaniem tej spółki kwotą 4,5 miliona złotych, kiedy przez ostatnie lata nie miała ona żadnych osiągnięć na polu budownictwa pod najem.”

***

Cała ta sytuacja rodzi mnóstwo wątpliwości. Z jednej strony oczywiście skandaliczne byłoby wypuszczenie z rąk potężnej dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, bo mieszkania są w Jeleniej Górze bardzo potrzebne. Z drugiej strony powierzenie takiej inwestycji spółce, która przez 20 lat wykazała się raczej nieudolnością, niż sprawnym działaniem (a pożyczka z „Wodnika”, poszła „jak krew w piach”) wydaje się bardzo wątpliwe. Swoją drogą to zadziwiające, że zbilansować swoje finanse (mimo np. potężnych kredytów na rewitalizację) potrafią wspólnoty mieszkaniowe liczące po kilkanaście lokali, a nie potrafi JTBS (ale tam nie płaci się 10 tys. zł miesięcznie zarządcom).

Dziwne też dlaczego przedmiotowego dofinansowania nie przedstawiono w uchwale budżetowej, skoro wniosek JTBS znany był od sierpnia 2022 r. I gdzie informacja skąd zostaną wzięte te pieniądze.

Trzeba się też odnieść do stwierdzenia prezydenta, że „Skutkiem decyzji radnych PiS i bloku H. Papaja byłoby wyrzucenie na bruk mieszkańców wynajmujących obecnie swoje mieszkania od Jeleniogórskiego TBS.”

Uchwała Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2014 r., III CZP 24/14 wskazuje, że dopuszczalna jest możliwość sprzedaży nieruchomości TBS w toku likwidacji masy upadłości ze skutkiem określonym w art. 678 § 1 k.c.”. Sąd wyjaśnił przy tym w innym miejscu, jak należy rozumieć wstąpienie w stosunek prawny najmu: „W rzeczywistości i te argumenty trudno uznać za rozstrzygające, można bowiem sądzić, że przepisy określające położenie najemcy w towarzystwie budownictwa społecznego – w szczególności przewidujące czynsz maksymalny w wysokości nie wyższej niż 4 proc. wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku (art. 28 ust. 2 u.n.f.p.b.m.) oraz obowiązek zwrotu kwoty partycypacji w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu (art. 29a ust. 3-5 u.n.f.p.b.m.) – współkształtują wiążący strony stosunek najmu z tym skutkiem, że obowiązują także nabywcę nieruchomości, w której są wynajmowane lokale mieszkalne, wstępującego w stosunek najmu zgodnie z art. 678 § 1 w związku z art. 692 k.c. (za: prawo-mieszkaniowe.info)

***

Założenia inwestycji przy ul. Elewów.

Środki będą przeznaczone na realizację inwestycji przy ulicy Elewów. Nieruchomość ta jest własnością JTBS-u. To będzie miejsce trzech projektów. Pierwszy dotyczy starego poniemieckiego budynku ujeżdżalni koni. W tym miejscu ma powstać wielostanowiskowy garaż na przyziemiu, a na pierwszym i drugim piętrze: 35 nowych mieszkań. Drugi wniosek obejmuje budowę dwóch budynków mieszkaniowych też na ulicy Elewów (każdy z trzema klatkami schodowymi). Trzecia inwestycja to postawienie budynku z czterema klatkami schodowymi. W sumie ma tam zostać wybudowanych 115 lokali mieszkalnych oraz 35 stanowisk garażowych w pomieszczeniu zamkniętym. Dodatkowo: plac zabaw, mała zieleń, parkingi dla pozostałych mieszkańców. Łączna wartość tego przedsięwzięcia, to ponad 40 milionów złotych.

2 komentarze

  1. PO jak podwyżki. i zdrada narodowa. Odpowiedź

    Cytując klasyka—-,, Ten człowiek w życiu prawdy nie powiedział’ To jak ten ZAWODOW KŁAMCA ZDRAJCA I ZŁODZIEJ —-Tusk.

  2. PO jak podwyżki. i zdrada narodowa. Odpowiedź

    Te złodzieje doprowadzili do tego że teraz nie będę miał gdzie pić POLSKIEJ WÓDKI !!! Łapy precz od Flory komuchy!

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.