Wczoraj (9 września) w siedzibie Starostwa Karkonoskiego w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie robocze, zorganizowane z inicjatywy senatora Krzysztofa Mroza oraz Starosty Karkonoskiego Krzysztofa Wiśniewskiego, poświęcone ratownictwu medycznemu w subregionie jeleniogórskim. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele policji i straży pożarnej, GOPR-u, szpitala, pogotowia ratunkowego, Karkonoskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciel strony czeskiej. Gościem spotkania był minister zdrowia Adam Niedzielski wraz ze swoim zastępcą oraz wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma.

W dyskusji poruszono dwa tematy. Pierwszym była konieczność utworzenia w Jeleniej Górze bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Senator Krzysztof Mróz mówił o specyfice regionu i trudnościach komunikacyjnych. Zwracał uwagę na raport NIK z marca tego roku, w którym region jeleniogórski i część legnickiego stanowi białą plamę na mapie podstawowego zasięgu dotarcia helikopterów ratunkowych. Poruszył także temat zwiększonego ruch na drogach dojazdowych do Kotliny Jeleniogórskiej oraz perspektywę oddania do użytku w najbliższych latach drogi ekspresowej S3.

Dyrektor ds. medycznych Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Zbigniew Markiewicz, jako czynnik sprzyjający ewentualnemu utworzeniu bazy w Jeleniej Górze podał fakt, że jeleniogórski szpital posiada lądowisko dla helikopterów z oświetleniem i systemem nawigacyjnym. Szpital dysponuje także pełną bazę diagnostyczną i wymaganymi oddziałami szpitalnymi. Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR Sławomir Czubak zwrócił uwagę, że śmigłowiec z wrocławskiej bazy LPR, który obecnie obsługuje region jeleniogórski nie jest w pełni przystosowany do akcji ratunkowych w obszarach górskich.

Zastępca dyrektora KPN Przemysław Tołoknow przedstawił statystyki dotyczące ogromnej ilości turystów, którzy odwiedzają nasz region oraz trudności w prowadzeniu akcji ratunkowych na terenie parku z uwagi na ograniczoną sieć dróg, które, szczególnie w okresie zimowym, są w większości niedostępne dla samochodów.

W imieniu samorządowców Kotliny Jeleniogórskiej głos zabrał Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski, który podkreślił, że utworzenie bazy LPR jest wspólnym postulatem wszystkich włodarzy gmin powiatu.

Zgodnie z przedstawionymi przez ministra Adama Niedzielskiego informacjami powstanie bazy LPR to koszt ok. 20 mln złotych, a na jej coroczne utrzymanie wymagana jest kwota ok. 6 mln zł. Każda z baz wymaga śmigłowca, którego wartość waha się między 50 a 70 mln zł. Minister zadeklarował, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszona strategia rozwoju Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w którą, jako jedna z białych plam na mapie zasięgu LPR, zostanie wpisany region jeleniogórski. Zwrócił jednak uwagę, że w skali kraju jest kilka regionów, które mają wydłużony czas zasięgu operacyjnego baz LPR i musi zostać stworzona hierarchia potrzeb uwzględniająca lokalną specyfikę każdego z tych przypadków.

Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania była kwestia braku dwustronnej umowy polsko-czeskiej o ratownictwie. Brak takiego porozumienia prowadzi do kuriozalnych sytuacji, gdzie chorzy na granicy muszą być przenoszeni z karetki czeskiej do polskiej. Utrudnione są także akcje gaśnicze w górach. W tej sprawie głos zabrali przedstawiciele EUWT NOVUM, zarówno ze strony polskiej i czeskiej oraz dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze Mariusz Gierus. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność zawarcia porozumienia obejmującego regiony transgranicznych.

Minister Adam Niedzielski zadeklarował, że po niedawnym podpisaniu umowy polsko-niemieckiej, zawieranej z poszczególnymi niemieckimi landami, polsko-czeska umowa powinna zostać podpisana do końca roku. Obecnie proces jest zawieszony między innymi z powodu wyborów parlamentarnych w Czechach, które odbędą się w październiku.

„Niewytłumaczalna jest dla mnie sytuacja, że pomimo wejścia Polski do Unii Europejskiej już ponad 17 lat temu nadal nie mamy umowy z Czechami w tym zakresie. Kilka tygodni wcześniej poruszyłem ten temat na spotkaniu Senackiej Grupy Polsko-Czeskiej w obecności ambasadora naszych sąsiadów. Dlatego bardzo cieszę się z dzisiejszej deklaracji Pana ministra, że dołoży wszelkich starań, aby taka umowa została podpisana do końca bieżącego roku.” – powiedział senator Krzysztof Mróz.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.