Radni jeleniogórscy pracują w komisjach nad propozycjami podwyżki czynszów w komunalnych lokalach użytkowych. W niezmienionej wysokości pozostawały one od niemal 10 lat. Zachodzi zatem potrzeba ich urealnienia.

Samorząd jeleniogórski informuje o tych planach i wyjaśnia:

– stawka czynszu może być podwyższana o tzw. średnioroczny wskaźnik cen towarów, niemniej w powyższym okresie samorząd nie korzystał z tej ustawowej możliwości. Uznano bowiem, iż póki jest to możliwe, będzie to forma wsparcia działalności drobnych przedsiębiorców handlowych. Dodatkową przesłanką był fakt, iż władze samorządowe zabiegały o pełne wykorzystanie majątku komunalnego, a nie wszystkie lokalne położone są w atrakcyjnych miejscach.

– średnioroczne wskaźniki w tym okresie zmieniały się systematycznie: 2013 i 2015 – o 0,9 procent, 2016 – 0,6 procent, 2017 – o 2.0 procent, 2018 – 1,6 procent, a potem zaczęły dynamicznie rosnąć – 2019 – o 2,3 procent i 2020 – 3,4 procent.

– konsekwencją tego było wystąpienie dwóch równoległych zjawisk: z jednej strony dynamicznie rosły czynsze w lokalach, będących własnością prywatną, często zresztą położonych w podobnych miejscach, a z drugiej – relatywnie malały wpływy budżetowe z tytułu opłat czynszowych, które już nie zapewniają rentowności i nie pozwalają na przeprowadzania działań odtworzeniowych majątku gminy.

Dla ilustracji: wysokość obowiązujących aktualnie czynszów w lokalach komunalnych:

– gastronomiczne o pow. do 50 m kwadr. – 10 zł/m

– produkcyjne w I strefie o pow. do 100 m kwadr. 7 zł/m

– usługowe (usług materialnych) o pow. do 100 m kwadr. 6 zł/m

Po podwyżce wysokości opłat wzrosną one do (odpowiednio) – 10,73 zł, 7,51 zł i 6,44 zł.

Wyższe są ceny w niektórych innych lokalach komunalnych, z charakteru których wynika nieporównanie wyższa dochodowość, m.in. lombardy i apteki dziś – 21 zł/m po podwyżce – 22,53 zł/m, czy kancelarie notarialne i adwokackie – dziś 20 zł/m, po podwyżce – 21,46 zł/m)

Porównując już obowiązujące od pewnego czasu ceny w innych lokalach będących własnością prywatną:

– lokal biurowy ul. Wolności nieopodal NFZ – 33 zł/m kwadr

– lokal biurowy ul. Wolności, okolice „Małej Poczty” – 32,48 zł/m kwadr.

lokal usługowy – Zabobrze, parter – 48 zł/ m kwadr.

– lokal biurowy, ul. Bankowa – 29 zł/ m kwadr.

Decyzja w sprawie wysokości czynszów za komunalne lokale użytkowe zapadnie na sesji w styczniu 2022 roku. Projekt uchwały jest teraz rozpatrywany w komisjach rady miejskiej.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.